SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı / Soruları


Soru 1

Bir İzometrik perspektifte kaç derecelik açı kullanılır?

A) 7ºB) 45ºC) 30ºD) 60º

Soru 2

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektif çeşidinin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perfpektif
C) Trimetrik perfpektif D) Konik perspektif

Soru 3

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektifin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 4

Üstte bir sehpanın perspektif resmi verilmiştr. Bu sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 5

Üstte resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) Dimetrik perspektir B) Militer perspektif
C) Kavaliyer perspektif D) İzometrik perspektif

Soru 6

Yukarıdaki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 7

Üstteki resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Kavaliyer perspektif

Soru 8

Üstteki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Konik perspektif
C) Dimetrik perspektir D) Militer perspektif

Soru 9

Konik perspektifte üst görünüş aşağıdakilerden hangisinin üzerine çizilir?

A) Ufuk doğrusunun B) Yer düzleminin
C) Esas ışının D) Resim düzleminin

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi konik perspektifte adı geçen kavramlardan birisi değildir?

A) Yer düzlemi B) Göz noktası
C) Alın düzlemi D) Durak noktası

Soru 11

Merkezi köşe perspektifinde kaç adet firar noktası bulunur?

A) 1 B) 2
C) 3 D) Bulunmaz

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden birisi değildir?

A) İzometrik perspektif B) Dikey perspektif
C) Dimetrik perspektif D) Trimetrik perspektif

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde izometrik perspektifin açı kolları doğru olarak verilmiştir?

A) 30º-30º olarak çizilir B) 7º-42º olarak çizilir
C) 30º-60º olarak çizilir D) 30º-45º olarak çizilir

Soru 14

I. Ahşap kiriş üzerine döşenirler.
II. Kalınlıkları 2–3 cm, genişlikleri 8–12 cm olan tahtalar kirişlere çivilerle çakılır.
III. Tahtalarla duvar arasında, ağacın çalışması ihtimaline karşı 2 cm açıklık bırakılır.
IV. Boşluk süpürgelik çıtası ile kapatılır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Düz tahta zemin kaplama
B) Ahşap parke zemin kaplama
C) Laminant zemin kaplama
D) Lamine zemin kaplama

Soru 15

I.Nemden dolayı doğrudan monte edilmemeli araya çıta konulmalıdır.
II.Yüzey ile kaplama arasında 20-25 mm’lik boşluk bırakılmalıdır.
III.Yere ve tavana yakın yerlerde hava akımı sağlanmalıdır.
IV.Ek yerleri düşey konumdaysa alt konstrüksiyon çıtaları yatay konumdadır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Dış mekân kaplaması B) Tavan kaplaması
C) Zemin kaplaması D) Duvar kaplaması

Soru 16

Üst katmanı 4 mm ağaç, orta katmanı 8 mm ağaç, alt katmanı 2 mm ağaç olan, geniş ve uzun yüzeyli olarak üretilen ve birbirine 90º dik gelecek şekilde preslenen malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahşap parke B) Zıvanalı lambalı kaplama
C) Lamine kaplama D) Laminant kaplama

Soru 17

Ahşap parkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çok rutubetli havalarda yapılan parkeler kabarır
B) Parkeleri odanın tam ortasından döşemeye başlamalıyız
C) Süpürgeliklerin duvar köşelerine denk gelen kısımları 45º ve 90º alıştırılmalıdır
D) Parke döşerken dikkat edilecek en önemli nokta, rutubetten dolayı parkenin genişleyip daralmasının göz önünde bulundurulmasıdır

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi parkelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Sert ağaçtan olmalıdır
B) Köşeleri keskin, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır
C) Hepsi farklı kalınlıkta olabilir
D) Eğri, çarpık, çatlak ve yarık olmamalıdır

Soru 19

Duvar kaplamalarının alt konstrüksiyon çıtalarının aralıkları en fazla kaç cm olmalıdır?

A) 10B) 15C) 20D) 60

Soru 20

Tavan betonuna çakışık olarak yapılan tavanlara ne ad verilir?

A) Bitişik tavan B) Asma tavan
C) Alçıpan tavan D) Akustik tavan
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...19
19 Sayfada Toplam 368 soru listeleniyor