SORU BANKASI Filtrele
Son Eklenen Sorular
1.  

Kamu hizmetleri işlevini yerine getiren idarenin bu işlev dolayısıyla yaptığı, kullandığı ayrıcalıklar ve tabi olduğu yükümlülüklerle diğer hukuk öznelerinin işlem ve eylemlerin farklı olan işlem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kullanılan davadır.

Yukarıdaki metin hangi kavramı izah etmektedir?

A) Tamyargı davası B) İptal davası
C) İdari işlem D) İdari dava
2.  

Aşağıdaki renk ikililerinden  birbirine zıt olarak verilmiş doğru renk seçeneği hangisidir?

A) Sarı-Mavı B) Turuncu-Yeşil
C) Sarı-Mor D) Kırmızı-Turkuaz
3.  

Aşağıdakilerden hangisi güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasını ifade eder?

A) Ton B) Tayf
C) Armoni D) Kromatik
4.  

Aşağıdaki renklerden hangisi ana renktir.

A) Yeşil B) Mavi
C) Mor D) Turuncu
5.  

Aşağıdaki renklerden hangisi ana renk değildir?

A) Sarı B) Kırmızı
C) Mavi D) Yeşil
6.  

Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Valör B) Ton
C) Skala D) Gökkuşağı
7.  

Aşağıdakilerden hangisi ışığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze bıraktığı etkiye denir?

A) Işık B) Renk çemberi
C) Yansıma D) Renk
8.  

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre resim türlerinden biridir?

A) Karakalem Resim B) Peyzaj(Canlı Doğa)
C) Modelden Resim D) Yağlıboya Resim
9.  

Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ara renk grubudur?

A) Kırmızı-Sarı-Mavi B) Siyah-Kırmızı-Mavi
C) Yeşil-Turuncu-Mor D) Sarı-Yeşil-Mor
10.  

Aşağıdakilerden hangisi çalışma şekillerine göre resim türlerinden değildir?

A) Modelden resim B) Bellek Resmi
C) Portre D) İmgesel Resim
11.  

Aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr renklerdir?

A) Kırmızı-Yeşil B) Mor-Turuncu
C) Siyah-Beyaz D) Mavi-Sarı
12.  

"Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma" hangi duygunun yaşandığını gösterir?

A) Endişe ve kaygı B) Üzüntü
C) Tedirginlik D) Öfke
E) Acıma
13.  

Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?

A) DiksiyonB) SağdeyiC) Söyleniş
D) UlamaE) Boğumlama
14.  

Latince anlamı "söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı" olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.

A) TürkçeB) KonuşmaC) Diksiyon
D) BoğumlamaE) Nutuk
15.  

Türk edebiyatının ilk söylev örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babürname B) Kutadgu Bilig
C) DivanüLügâti’t-Türk D) Lehce-i Osmani
E) Kök Türk Kitabeleri
16.  

Sözlü anlatım türleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Hitabet (nutuk) bir dinleyici kitlesi karşısında, herhangi bir konuda bilgi vermek için gerçekleştirilir.
B) Hitabet aynı zamanda ses ve söze dayalı bir sanattır.
C) Mülakatlar her konuda herhangi bir kişiyle gerçekleştirilebilir.
D) Hitabetlerde konuşma süresinin dinleyicileri sıkmayacak uzunlukta olması gerekir.
E) Mülakatlarda ses kayıt cihazları kullanılabilir.
17.  

(I) Kötü kullanılan her şey kirlenir. (II) “Sevgi” sözcüğü de son zamanlarda iyiden iyiye kirlendi. (III) Birileri durmadan bir şeyleri sevmemizi öneriyor. (IV) “Sevgi” sözcüğü gelişigüzel kullanıla kullanıla kirlendiyse “sevgi” kavramı da kirlendi mi? (V) Hayır, kirlenmedi çünkü kavramlar kirlenmezler; dönüşürler, bölünürler, silinirler fakat kirlenmezler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “rastgele” anlamına gelen bir söz kullanılmıştır?

A) I.B) II.C) III.D) IV.E) V.
18.  

“Ne gördün, şarkı çok gezdin?” diyorlar. Gördüğüm: Yer yer harap iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmetler; bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz kanlar; düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar; örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar; ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; secdesiz başlar; “gaza” namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar; geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum; duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.

Bu parçaya hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) KorkuB) PişmanlıkC) Yalnızlık
D) HüzünE) Kızgınlık
19.  

38 yaşında gözlerini kaybeden Cemil Meriç bütün kitaplarını başkalarına özellikle de kızı Ümit Meriç’e yazdırdı ve bunu yaparken en doğru kelimeleri seçebilmek için kılı kırk yardı.

Bu cümlede geçen “kılı kırk yarmak” deyimi ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Gereksiz ayrıntılarla ilgilenmek zorunda kalmak
B) Söylemesi beklenen şeyi söylemekte nazlı davranmak
C) Titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek, önemle üstünde durmak
D) Çok konuşarak başkalarının söz söylemesine, konuşmasına engel olmak
E) Bir kimseye dokunacak, zarar verecek en ufak bir davranışta bile bulunmamak
20.  

(I) Çağımız insanı olarak zekâmızı ve bilgimizi yeterince kullanmadık. (II) Çok fazla düşündük fakat çok az hissettik. (III) Makineden çok, insanlığa ihtiyacımız var. (IV) Zekâdan çok, şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. (V) Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde“gerektiği kadar, gereğince, istendiği kadar, kararında”anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır?

A) I.B) II.C) III.D) IV.E) V.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5196
5196 Sayfada Toplam 103904 soru listeleniyor