SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çim türlerinin kullanım alanlarından değildir?

A) Peyzaj alanı B) Hayvan otlatma
C) Kuru ot üretimi D) Ekmeklik un üretimi

Soru 2

K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan şekildeki cisim, O noktasından M noktasına 2 s' de geliyor.

Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna gör cismin periyodu kaç s'dir?

A) 6B) 10C) 18D) 20E) 24

Soru 3

Yandaki resimde görülen kaynaklı birleştirme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kaynak yüksekliği 4 mm’dir B) Dikiş uzunluğu 400 mm’dir
C) Köşe kaynağıdır D) Hepsi

Soru 4

Suriye'nin Sadabat Paktı'na üye olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Fransa'nın Suriye üzerindeki etkisi
B) Türkiye ile Suriye arasında yaşananHatay sorunu
C) Suriye'nin tam bağımsız olmaması
D) Suriye'nin güvenlik kaygısı yaşamaması
E) Suriye'nin iç karışıklıklar yaşaması

Soru 5

Yukarıda, taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir mum gösterilmiştir.

Buna göre, mumun hacmi kaç cm3 tür?

A) 45π B) 90π
C) 135π D) 142π

Soru 6

Turgay : ........... ?

Buse : Pancake is his favourite.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

A) Does he like pancakes
B) Does he want some pancakes
C) What does he like
D) What type of food is pancakes

Soru 7

Kimyasal bir tepkimede dışarıdan ısı alınıyorsa aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) Tepkime endotermiktir
B) Tepkime ekzotermiktir
C) Sistem dışarıya ısı vermektedir
D) Ürünlerin oluşma entalpisi toplamı, reaktiflerin oluşma entalpileri toplamından küçüktür

Soru 8

SCSI sürücülerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla SCSI sürücünün aynı hatta bağlanması durumunda sonlandırıcı kullanılması gerekir
B) SCSI sürücüler sahip oldukları teknoloji nedeniyle diğer arabirimde üretilen sürücülere göre biraz daha pahalıdır
C) Aynı hatta bağlı her bir SCSI cihazın bir ID numarası vardır
D) SCSI cihazlar aynı kablo üzerine bağlanırken master/slave ayarı yapılmalıdır

Soru 9

Sınıfta yapılan başkanlık seçimini kaybeden bir öğrencinin, okulda kaybetmiş olmanın verdiği öfke ile eve döndüğünde öfkesini kardeşine yöneltmesi hangi savunma mekanizmasına örnektir.

A) GerilemeB) YüceltmeC) Hayal Kurma
D) Yön DeğiştirmeE) Bastırma

Soru 10

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitim ortamlarında, onun eğleneceği ve katılmak isteyeceği araç gereçler bulunmalıdır. Hangisi bu araç gereçlerden birisi değildir?

A) BoncuklarB) MobilC) Atari
D) TombalaE) Ayna

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gıda ambalajı olarak kullanılan metal ambalajlardır?

A) Teneke kaplar
B) Lakla kaplı çelik kaplar
C) Krom kaplamalı çelik kaplar
D) Hepsi

Soru 12

Periyodik sistemde He, Ne, Ca elementlerinin yerleri gösterilmiştir.

Buna göre;

I. Atom yarıçapı en büyük olan Ca’dır.

II. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan He’dir.

III. Üç elementin de elektron dizilimleri küresel simetriktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.B) Yalnız II.C) I.ve II.
D) II.ve III.E) I, II ve III.

Soru 13

Komparatörlerin çalışma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vida-somun B) Vida
C) Kadran-ibre D) Somun

Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi mantarların bir özelliğidir?

A) Klorofil içermeleri
B) Köklerinin olması
C) Selüloz hücre duvarına sahip olmaları
D) Sporla üremeleri

Soru 15

X iyonunun katman elektron dizilimi 2e– ) 8e– ) şeklindedir.

Buna göre X atomu ile ilgili,

I. Lewis yapısı şeklindedir.
II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır.
III. 9F ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.B) Yalnız II.C) I ve II.
D) II ve III.E) I, II ve III.

Soru 16

Proje, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç ortaya koymak için yürütülen geçici bir girişimdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi projenin özelliklerinden değildir?

A) Tanımlanmış bir başlangıcı ve bitişi vardır.
B) Amaçlı ve planlıdır.
C) Yürütülmesi için insan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır.
D) Özgün ürün veya hizmet üretme imkânı sağlar.
E) Daha önce yapılan rutin işlerle benzerlik göstermesi beklenir.
(MEB - Uzman Öğretmenlik - Kasım 2022)  

Soru 17

Bilgisayarın internetini paylaşıma açan ayara ne ad verilir?

A) Wi-Fi B) Mobil etkin nokta
C) Ara Sunucu D) Ağ ve paylaşım merkezi
E) Bağdaştırıcı

Soru 18

Parampet yapımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Düz lama parampet en çok kullanılandır.
B) Parampet yapımında kullanılacak ağaç malzeme, her türlü higroskopik özellik taşıyabilir.
C) Kullanılacak malzeme yapısal özellikler içermez.
D) İklim koşullarına dayanıklı yapım malzemesi, güverte parampet yapımında kullanılmaz.
E) Parampetler dip yapı elemanıdır.

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin iş kurmak için gerekli olan temel unsurlardan değildir?

A) İş fikri B) Girişimcilik niteliği
C) İyi bir hitabetçi olmak D) Yönetim bilgi ve becerileri
E) Kaynaklar

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ekran çeşitlerinden değildir?

A) Filtreli B) LED
C) LCD D) CRT
Seçilen
Soru
Sayısı
0