SORU BANKASI Filtrele

Kesitler Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Tam kesitlerin kullanılmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cismi güzelleştirmek için
B) Cisme tarama yapmak için
C) Cisme derinlik kazandırmak için
D) Cismin içyapısını göstermek için

Soru 2

X-X kesiti verilen cismin perspektifi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)

Soru 3

Perspektifi verilen cismin A-A kesiti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)

Soru 4

Kesit resimlerinin taranmasında, kısmı tarama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı içerikli taramalarda, zamandan kazanmak için yapılır
B) Kesit resminin çizgilerini belirtmek için yapılır
C) Kesit resimlerine güzellik kazandırmak için yapılır
D) Farklı içerikli malzeme yapılarını belirtmek için yapılır

Soru 5

Cisimlerin kesit resimlerinde, taramaların kullanılmamasının doğuracağı sakınca aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesit resimleri anlaşılır şekilde okunur
B) Kesit resimlerinde detaylar gösterilir
C) Kesit resimlerinde çevre çizgileri anlamını kaybeder
D) Kesit resimlerinde malzeme farklılıkları belirlenemez

Soru 6

Kesitlerde sembol kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembol cisimleri ölçülendirmek için kullanılır
B) Cisimleri yakınlık ve uzaklık kavramlarını ifade etmek için kullanılır
C) Cisimlerin taramalarını renklendirmek için kullanılır
D) Çizimlerin okunmasını kolaylaştırmak için kullanılır

Soru 7

Simetri ekseni kullanmada temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cismin kesitini çıkarmaktır
B) Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamaktır
C) Resimde çizgileri düzeltmektir
D) Resimlere güzellik sağlamaktır

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin, kesitlerinin çizilme nedenlerinden biridir?

A) Resimleri süslemek için çizilir
B) Çizimlerin fazlalıklarını kesmek için çizilir
C) Cisimlerin iç kısımları hakkında bilgi edinmek için çizilir
D) Cisimlerin iç kısımları taramak için çizilir
Seçilen
Soru
Sayısı
0