SORU BANKASI Filtrele

Pencere ve Kapı Detayları Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Aşağıda verilen ara kayıtlardan hangisi, balkon kapısı üst düşme kanatlı, alt kapı kanatlı yapılmak istendiğinde kullanabileceğimiz kasa ara kaydıdır?

A)  B)
C)  D)

Soru 2

1-Çizim ölçeğini belirlemek
2-Kesilen kayıtları çizmek
3-Detay çizilecek noktaları seçmek
4-Yazıları yazmak
5-Tarama yapmak

Detay resmi çizilirken izlenecek yol yukarıda dağınık verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?

A) 1,2,3,4,5 B) 1,3,2,5,4
C) 3,1,2,5,4 D) 1,3,2,5,4

Soru 3

Yağmur sularını kasa dışına damlatan denizlik, balkon kapılarına aşağıda verilen kanat çalışma şekillerinden hangisine takılması doğru olur?

A) Kanat dışarı acılıyorsa
B) Kanat içe açılıyorsa
C) Kanat yana sürerek açılıyorsa
D) Tüm kanat çalışma şekillerinde

Soru 4

Kapı kasası ve kanat içlerini dikey veya yatay yönde bölümlemede kullandığımız kapı elemanına ne denir?

A) Seren kaydı B) Başlık kaydı
C) Ara kaydı D) Denizlik kaydı

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kapı boşluğunu açılabilir biçimde kapamaya yarayan kapı kanadı elemanlarından değildir?

A) Parebet B) Başlık
C) Tekmelik D) Seren

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kapı kanadının bağlandığı kasa kaydı uygulama şekillerindendir?

A) Tam (kalas) kasa B) Yarım- Yatık kasa
C) Yarım-Dik kasa D) Hepsi

Soru 7

Pencere kanat yüzeyine serpen yağmur sularını aşağı akarken içeri girmemesi için kasa dışına damlatan pencere elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizlik kaydı B) Kanat kaydı
C) Krom boru D) Parapet

Soru 8

Pencere kasasının dört tarafını çevreleyen kayıt adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanat kaydı B) Ara kayıt
C) Kasa kaydı D) Denizlik kaydı

Soru 9

Görünüş ve kesitler dışında, detay resmi çizilmesindeki nedenler hakkında aşağıda verilenlerden hangisi daha doğrudur?

A) Ölçülendirme kolaylığı
B) Ayrıntıları daha iyi göstere bilme
C) Kullanılan malzemeleri gösterebilme
D) Hepsi

Soru 10

Detay resimlerinde kullanılan çizim ölçeği için aşağıda söylenenlerden hangisi daha doğrudur?

A) 1/1- 1/2 B) 1/2-1/3
C) 1/1 D) 1/2

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, yapım resimden detay alma bölümleri için söylenenler içerisindedir?

A) Üst kesitten
B) Yan kesitten
C) Görünüş resminden
D) Kesitler ve görünüşlerden

Soru 12

1/10 ölçekli pencere yapım resminde görünüş ve kesitler üzerinden ayrıntılar belirlenip, Bu ayrıntıların gerçek boyutta resimlerinin çizilmesi tekniğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Detay B) Kesit
C) Detay çizmek D) Kesit çizmek
Seçilen
Soru
Sayısı
0