SORU BANKASI Filtrele

Perspektif Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Üstte bir sehpanın perspektif resmi verilmiştr. Bu sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 2

Üstte resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) Dimetrik perspektir B) Militer perspektif
C) Kavaliyer perspektif D) İzometrik perspektif

Soru 3

Yukarıdaki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 4

Üstteki resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Kavaliyer perspektif

Soru 5

Üstteki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Konik perspektif
C) Dimetrik perspektir D) Militer perspektif

Soru 6

Konik perspektifte üst görünüş aşağıdakilerden hangisinin üzerine çizilir?

A) Ufuk doğrusunun B) Yer düzleminin
C) Esas ışının D) Resim düzleminin

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi konik perspektifte adı geçen kavramlardan birisi değildir?

A) Yer düzlemi B) Göz noktası
C) Alın düzlemi D) Durak noktası

Soru 8

Merkezi köşe perspektifinde kaç adet firar noktası bulunur?

A) 1 B) 2
C) 3 D) Bulunmaz

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden birisi değildir?

A) İzometrik perspektif B) Dikey perspektif
C) Dimetrik perspektif D) Trimetrik perspektif

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde izometrik perspektifin açı kolları doğru olarak verilmiştir?

A) 30º-30º olarak çizilir B) 7º-42º olarak çizilir
C) 30º-60º olarak çizilir D) 30º-45º olarak çizilir

Soru 11

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektifin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 12

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektif çeşidinin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perfpektif
C) Trimetrik perfpektif D) Konik perspektif

Soru 13

Bir İzometrik perspektifte kaç derecelik açı kullanılır?

A) 7ºB) 45ºC) 30ºD) 60º
Seçilen
Soru
Sayısı
0