SORU BANKASI Filtrele

Fiyat Teklifi ve Sözleşme Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ihâle ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir?

A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı
B) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası
C) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri
D) İhâle usulü, ihâle tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği
E) İhâleyi yapacak idarenin komisyon üyelerine ait bilgi ve belgeler

Soru 2

Birim fiyat teklif cetvelinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?

A) Poz numarası B) İş kalem numarası
C) Teklif edilen birim fiyat D) Fiyat analizi
E) İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Soru 3

Aşağıda verilenlerden hangisi ihâle ilanlarında bulunması zorunlu hususlardan değildir?

A) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası
B) İhâle konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
C) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar
D) Uygulanacak ihâle usulü, ihâleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu
E) Mal alımı ihâlelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihâlelerinde ise işin yapılacağı yer

Soru 4

Elektronik İhâle Uygulama Yönetmeliği’nin Amaç ve Kapsam başlığı altında yer alan tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) İKN: EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihâleye verilen ihâle kayıt numarasıdır.
B) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış tekliftir.
C) Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihâle sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişidir.
D) Platform sorumlusu: İdareler ve ihâlelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıdır.
E) Atom saati: Kamu İhâle Kurumu tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saatidir.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ihâle temel ilkelerinden biri değildir?

A) ŞeffaflıkB) GüvenilirlikC) Rekabet
D) Uygun teklifE) Yüklenici menfaati

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yapım işlerinde kullanılan sözleşme çeşitlerinden biridir?

A) Doğrudan sözleşme B) İdari sözleşme
C) Noter sözleşmesi D) Ön yeterlik sözleşmesi
E) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme

Soru 7

Birim fiyat teklif cetvelinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?

A) İşin adı B) İş kalemi adı
C) Birim fiyat D) Fiyat endeksi
E) İş kalemi numarası

Soru 8

İstekli firma tarafından teklif mektubunun idareye sunulması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Teklif mektubuna ihâleye katılım amacı yazılır.
B) İhâle için istenilen belgelerin tamamı zarfa konulur.
C) Teklif mektubu zarfının üzerine istekli firma bilgisi yazılır.
D) Posta ile gönderilecek teklif mektupları için ek süre verilir.
E) Teklif mektupları mutlaka inşaat mühendisi unvanlı kişi tarafından imzalanır.

Soru 9

Elektronik ihale dokümanlarında projeler hangi formatta hazırlanmaktadır?

A) xlsB) docC) dwgD) pdf

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanan usullerden biri değildir?

A) Ön yeterlik ihalesi
B) Açık ihale usulü
C) Pazarlık usulü
D) Belli istekliler arasında ihale usulü

Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi E-İhale kavramını kısaca anlatmaktadır?

A) İhale usullerinden biridir
B) İhalenin elektronik ortamda hazırlanmış şeklidir
C) İhale dosyasında yer alan bir belgedir
D) İhalede eksiltme veya artırma işlemidir

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İhalenin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Şeffaflığı sağlamak
B) Güvenilir olmak
C) Rekabet ortamı oluşturmak
D) Satın alma sisteminde verimliliği düşürmek

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “ihale” için çıkarılmış bir kanundur?

A) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
B) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
C) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
D) İmar Kanunu

Soru 14

Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme ………………………… suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları ………………………… verilir.


Soru 15

İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin ……………………… alınır, ayrıca kısmı gecikme cezası uygulanmaz.


Soru 16

Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan ………………… süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur.


Soru 17

İhale sonucu alınan kamu işleri sözleşmeleri ………… sayılı kanuna göre yapılır.


Soru 18

Teknik anlamda, bir iş ilişkisi içerisinde bulunan tarafların, gerçekleştirecekleri faaliyetleri nasıl ve hangi koşullarda yapacakları konusunda vardıkları kararları içeren yazılı belgeye ……………………… denir.


Soru 19

Aşağıda belirtilen hususların hangisi hakkında sözleşmede değişiklik yapılabilir?

A) İşin yapılma yeri
B) Önceden belirtilmeyen tek yanlı istekler
C) İşin süresinde bitirilememesi
D) Noter onayı

Soru 20

Yapım işlerinde kullanılan sözleşme çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
B) Tutanaklı sözleşme
C) Noterli sözleşme
D) Şahitli sözleşme
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 26 soru listeleniyor

NBA Jersey Sale Indiana Pacers Jersey Luka Doncic Jersey Jersey Washington Wizards Jersey Orlando Magic Jersey Trae Young Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey NBA Jersey Utah Jazz Jersey Indiana Pacers Jersey Devin Booker Jersey Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Oklahoma City Thunder Jersey Ja Morant Jersey Jersey Philadelphia 76ers Jersey James Harden Jersey Jersey Trae Young Jersey Jersey Boston Celtics Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Milwaukee Bucks Jersey Jayson Tatum Jersey Jersey Ja Morant Jersey Jersey Kevin Durant Jersey Jersey Cleveland Cavaliers Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Ja Morant Jersey Jersey LeBron James Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey Donovan Mitchell Jersey Jersey Russell Westbrook Jersey Jersey

Houston Texans.com, Comcast SportsNet and SportsTalk 980 to provide reside coverage
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - Black
ARLINGTON, Va. – The Washington Richesse Draft Day Party and uniform unveiling on Friday, June 22, at the Kettler Richesse Iceplex in Arlington, Va., will function current and former Richesse players, free skating, involved games, a locker room trip, new merchandise on sale as well as – the evening’s highlight – an amazing show to reveal the team’ohydrates new red, white and blue uniforms.
Houston Texans Fanatics Branded Big & Tall Color Pop T-Shirt - Black
Free tickets for the event are “sold out,” but fans can watch the consistent unveiling live on WashingtonCaps.com as well as Comcast SportsNet, which will provide live interview from Kettler Capitals Iceplex during “Buenos aires Post Live” at 5 g.m. and live protection of the unveiling during “SportsNite” from 6:30 p.meters. Immediately following the unveiling SportsTalk 980 will broadcast a one-hour show coming from Kettler Capitals Iceplex, featuring reaction to the newest uniforms and coverage with the NHL Entry Draft as the very first round unfolds in Columbus, Kansas.
Houston Texans Nike Icon Legend Performance T-Shirt - White
Comcast SportsNet play-by-play announcer Joe Beninati will emcee the introduction and participate in a cell discussion during the show on SportsTalk 980. Bj Sorenson from Comcast SportsNet will also be a part of the section discussion.

Fans at Kettler Capitals Iceplex will likely be treated to a variety of routines, including:
Appearances and autograph sessions together with Capitals alumni Mike Gartner along with Rod Langway – both Hall regarding Famers – as well as Yvon Labre and Kelly Callier. Visits and autographs from skipper Chris Clark and teammates Ben Clymer, Brent Manley, Brian Pothier and Jeff Schultz. Free skate boarding on the public rink (fans are encouraged to bring their skates as rentals are limited). Merchandise stands offering the initial chance to own new-look Capitals items. Interactive games both inside Kettler Richesse Iceplex and outside on the parking deck. A tour of the Capitals’ new locker area and training area. Food and beverage stations catered by Arlington restaurants The Front Page and also Rock Bottom Brewery. The chance to watch stay coverage of the first rounded of the NHL Entry Draft about giant screens in both rinks in addition to 42-inch plasma televisions on the “Draft Central” mezzanine stage.
Gartner’s visit is the first public appearance in Buenos aires, D.C., by the Capitals’ second-leading job scorer since he retired with 1998. He and the some other current and former Capitals will sign autographs and/or skate on the public rink after the homogeneous unveiling.
Houston Texans NFL x Darius Rucker Collection by Fanatics Band T-Shirt - Black
The new merchandise for sale at Kettler Capitals Iceplex will include a variety of hats, long- and short-sleeved T-shirts and golfing shirts – including items manufactured for children and female fans. Your Capitals will also begin accepting pre-orders for the new uniforms. A result of the production time required to create the new Reebok EDGE Uniform System for all 30 NHL teams, nothing of he new clothing, league-wide, will be available for purchase until Sept.
ladies Justin Reid Houston Texans Jerseys Uniform
Fans who purchase a uniform from the Capitals will receive any Caps travel mug remembering the unveiling of the fresh uniforms as a give along with purchase, while supplies past. Fans not attending the actual Draft Day Party as well as uniform unveiling can find numerous preordering jerseys from the Capitals about WashingtonCaps.com beginning on Saturday, June 23.
ladies Whitney Mercilus Houston Texans Jerseys Uniform
Doors will open up for the event at Your five:30 p.m. Fans are asked to be in his or her seats or in front of a single of the many TV screens by 6:30 p.mirielle. with the uniform unveiling starting point at approximately 6:Forty p.m.

Event Schedule

5:30 delaware.m. - Doors Available to Public

Open Skate on Blue rink
Houston Texans Fanatics Branded NFL x Bud Light T-Shirt - Navy
6:Thirty p.m. - All supporters with red tickets are required to be seated in Red-colored rink seating area.

Fans with blue lotto tickets are requested to gather around monitors

6:50 p.m. - Unveiling from the new uniform

7:00 p.michael. - Live NHL Entry Draft display begins

7:30 p.m. * Locker room tours

8:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions begin

9:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions end

10:00 p.m. - Draft day Party concludes
All Times Eastern
Houston, Va. ndash; The Houston Richesse will celebrate the NFLrsquo;utes Hockey is for Everyone thirty days at their game against the Atlanta Thrashers on Friday, Feb. Five. The game kicks off a month-long motivation designed to celebrate hockeyrsquo;s advancement and diversity.
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - White
In keeping with the gamersquo;s theme of Hockey is for Everyone, youth players by Fort Dupontrsquo;s ldquo;Kids about Icerdquo; will form the Caps A flag Tunnel and the Ice Group will be from the Montgomery Youth Dance shoes Association Under-16 Girls. During the intermission there'll be a shootout featuring players through Special Hockey Houston together with members of the Houston IceDogs, NOVA Awesome Cats, Baltimore Saints and Montgomery Cheetahs taking part. Sitting in Greenrsquo;s Gang and Ovirsquo;s Crazy 8s will be children from the Fort Dupont Cannons.
Houston Texans Starter Throwback Logo T-Shirt - Red
Continuing with Handbags is for Everyone month, upon Monday, Feb. 8 secretary coach Dean Evason, forwards Alex Ovechkin and Alexander Semin and also Slapshot will visit one of the Richesse adopted D.C. Open Schools ndash; Emery Education Campus inside Northeast Houston ndash; for a Lids Hockey School visit, where they will teach the students distinct drills and donate dance shoes equipment. That night Capitals forward Brooks Laich will pay a visit to Fort Dupontrsquo;s ldquo;Learn to Playrdquo; Kids Deshaun Watson Houston Texans Jerseys Uniform system and skate with youngsters and show them some dance shoes skills. The Capitals Youngsters Hockey Department and Laich may donate helmets, pucks and branches to the program after the program. On Friday, Feb. Twenty-six the Capitals will be visiting the other adopted D.Do. Public School ndash; King Elementary School in Southeast Oregon ndash; for the second February Limits Hockey School visit. As soon as the Caps lead students in a hockey clinic they will donate a set of street hockey products.
ladies Laremy Tunsil Houston Texans Jerseys Uniform
Following the monthrsquo;s Hockey is perfect for Everyone theme the Capitals are partnering with the Junior Womenrsquo;s Hockey League to show the third annual 2010 JWHL Problem Cup which will be held Feb. 12-15 at Kettler Capitals Iceplex. The Freshman Womenrsquo;s Hockey League will be the premier developmental league regarding prospective female collegiate people in the US and Canada. The actual league includes teams coming from across North America including Alberta, B . c ., Ontario, Manitoba, Minnesota and Massachusetts. The leaguersquo;s local group is the Houston Pride away from Rockville, Md. The Championship sport will take place at 13 a.m. on Monday, Feb. 15, at Kettler Richesse Iceplex. Admission to the tournament is free of charge and the tournament schedule is available at www.jwhl.org.
ladies Zach Cunningham Houston Texans Jerseys Uniform
To complete Hockey is for Everyone thirty days the Houston Capitals are generally proud to support the local high school graduation hockey state championship video games for Maryland and The state of virginia. The Northern Virginia Scholastic American football League (NVSHL) and the Maryland Scholastic Hockey League (MSHL) will host the actual ldquo;Capitals Cuprdquo; state championship competition for high school hockey. The actual Maryland Championship game will need place on Saturday, Feb. Something like 20, at 7 p.mirielle. at The Gardens Ice Home in Laurel, Md. The The state of virginia championship game will take place on Friday, Feb. 26, from 7 p.m. from Kettler Capitals Iceplex in Houston, Va. More resources for the tournaments visit the nfl websites at www.nvshl.org and www.mshl.org.
ladies Ross Blacklock Houston Texans Jerseys Uniform
Hockey is designed for Everyone
Hockey is for Everyone month is an initiative that runs in the course of February and celebrates hockeyrsquo;ersus growth and diversity. Hockey is designed for Everyone provides support and different programming to nonprofit junior hockey organizations across The usa that are committed to offering kids of all backgrounds the opportunity to perform hockey. Since its inception, Hockey is for Everyone has exposed more than 45,000 kids to unique hockey encounters.