SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Merdivenler Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Merdiven boşluğunu emniyete alan merdiven elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küpeşte B) Korkuluk
C) Basamak D) Rıht

Soru 2

Ahşap merdivenler duvara ne ile sabitlenir?

A) Vida-Dübel B) Vida-Perçin
C) Çivi-Dübel D) Dübel

Soru 3

Rıhtlar serenlere nasıl monte edilmelidir?

A) Vida B) Kaynak
C) Perçin D) Başsız çivi

Soru 4

Babaları sahanlık kirişine sabitlemek için kullanılacak vida ölçüsü nedir?

A) 5x70B) 4x60C) 5x60D) 5x50

Soru 5

Ahşaba vidaların başını gömmek için açılan yuvaya ne ad verilir?

A) Yuva B) Delik
C) Havşa D) Vidalık

Soru 6

Çıkarılması veya boşaltılması gerekli alanların işaretlenmesine ne denir?

A) Sabitleme B) Çıkarma
C) Markalama D) Oyma

Soru 7

Küpeşteler ne ile sabitlenmelidir?

A) Beyaz tutkal B) Vida
C) Perçin D) Kaynak

Soru 8

Korkuluğu yere bağlamak için alt kayıta kaç mm çapında matkap ile vida delikleri delinir?

A) 5 mmB) 3 mmC) 4 mmD) 6 mm

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ahşap merdiven elemanlarından değildir?

A) Basamak B) Söve
C) Rıht D) Sahanlık

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ahşap birleştirme elemanlarından değildir?

A) Vida B) Tutkal
C) Çivi D) Perçin

Soru 11

Ahşap merdivenlerde korkuluğun üzerine ve duvara bağlanan merdiven iniş çıkışlarında tutunmaya yarayan ahşap merdiven elemanı olarak aşağıdakilerden hangisini söylememiz daha doğru olur?

A) Seren B) Baba
C) Korkuluk D) Küpeşte

Soru 12

Merdiven girişi, sahanlık yanları ve merdiven çıkışlarında bulunan merdiven küpeştelerinin bağlandığı ahşap merdiven elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Seren B) Korkuluk
C) Baba D) Rıht

Soru 13

Basamak tahtaları genelde aynı ölçü ve şekilde konik yapılarak bir merkez etrafında dizilir.

Yukarıda basamak yapımı ve bağlanması için verilen uygulama tekniği aşağıdaki merdiven çeşitlerinin hangisinde uygulanmaktadır?

A) Düz merdiven B) Dönüşlü merdiven
C) Döner merdiven D) Dar alan merdiveni

Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisini ahşap merdivenlerde taşıyıcı eleman olarak tanımlarsak daha doğru olur?

A) Seren B) Basamak
C) Rıht D) Küpeşte

Soru 15

Aynı doğrultuda olmayan en az iki merdiven kolundan oluşan merdiveni aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

A) Düz merdiven B) Dönüşlü merdiven
C) Döner merdiven D) Kaplama merdiven

Soru 16

Yukarıda verilen merdiven şeklini tanımlamak için aşağıda verilenlerden hangisi daha doğru olur?

A) Üç kollu köşe sahanlıklı merdiven
B) İki kollu ara sahanlıklı merdiven
C) Üç kollu ara sahanlıklı merdiven
D) İki kollu köşe sahanlıklı merdiven

Soru 17

? Düz merdiven ? Dönüşlü merdiven ? Döner merdiven Yukarıda verilen merdiven çeşitleri gruplandırılırken aşağıdakilerden hangisinin başlığı altında toplanması daha doğru olur?

A) Çıkış şekline B) Eğimine
C) Yapım tekniğine D) Malzemeye

Soru 18

Dik merdivenlerde basamak derinliği için verilen değerlerden hangisi daha doğrudur?

A) 31 cmB) 29 cmC) 27 cmD) 25 cm

Soru 19

Orta eğim merdivenlerde rıht yüksekliği için verilen değerlerden hangisi daha doğrudur?

A) 16 cmB) 17 cmC) 18 cmD) 19 cm

Soru 20

Muntazam aralıklı basamaklardan oluşan dikey sirkülasyon yapı elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Asansör B) Merdiven
C) Ahşap merdiven D) Vinç
Seçilen
Soru
Sayısı
0