SORU BANKASI Filtrele

Hakediş ve İş Teslimatı Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yeşil deftere girilen miktarların sözleşme birim fiyatı ya da sözleşme pursantajı ile çarpılarak her imalatın tutarının ayrı ayrı gösterildiği rapordur.

Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Hakediş icmali B) İş eksiliş-artış listesi
C) Mukayeseli maliyet D) Yapılan işler listesi
E) Revize birim fiyat kesintisi

Soru 2

Kesin kabul sırasında bazı işler tam olarak beklenen nitelikte değil ancak düzeltilmesi de kolay olmayacaksa bu niteliksizlik nedeniyle yüklenici hakedişinden bir miktar kesinti yapılabilir.

Bu kesintiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefaset kesintisi B) Hakediş kesintisi
C) Teminat kesintisi D) Geçici kesinti
E) İhzarat kesintisi

Soru 3

Geçici kabulün yapılmasından sonra kesin kabulün yapılmasına kadar geçen süreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçici süre B) Teminat süresi
C) Kabul süresi D) Hakediş süresi
E) Geçici kabul süresi

Soru 4

İdarece oluşturulan geçici kabul komisyonunun kaç kişiden oluştuğu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) En az 7 teknik eleman B) En az 6 teknik eleman
C) En az 5 teknik eleman D) En az 4 teknik eleman
E) En az 3 teknik eleman

Soru 5

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı hesabı, tahakkuk tutarı, kesintiler ve yükleniciye ödenmesi gereken tutarın gösterildiği rapordur.

Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Hakediş ön kapak raporu
B) Hakediş arka kapak raporu
C) Hakediş icmal raporu
D) Hakediş ara raporu
E) Hakediş iş artış-eksiliş imalat raporu

Soru 6

Bir iş başladığında, yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur. Her hakediş döneminde hazırlanan metrajlar bu deftere eklenir. Hakedişe girecek olan imalat miktarlarının verildiği bölümdür. Bu bölüme değerler, hakediş ve demir metrajları ile ataşman defterinden gelebileceği gibi kullanıcı tarafından doğrudan girilebilir.

Verilen bilgiler aşağıdaki defterlerden hangisine aittir?

A) Şantiye defteri B) Metraj defteri
C) Sürveyan defteri D) Yeşil defter
E) İcmal defteri

Soru 7

Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmede geçici kabul kesintisinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %3B) %5C) %10D) %15E) %20

Soru 8

İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla önceden alınıp stoklanması işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhzaratB) KeşifC) Hakediş
D) StoklamaE) Depolama

Soru 9

İşin geçici kabulünden önce yapılan tüm hak edişlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesin hakediş B) Hakediş tutarı
C) Hakediş aralığı D) Ara hakediş
E) Geçici hakediş

Soru 10

Yüklenicinin, yapmış olduğu işler karşılığında aldığı ödemeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçici bedelB) Ara ödemeC) Hakediş
D) Geçici ödemeE) Kesin teminat

Soru 11

Geçici kabulün yapılmasından sonra kesin kabulün yapılmasına kadar geçen süreye “………………………………” denir.


Soru 12

Geçici kabul belgesinin düzenlenemesi için yapılan işte tespit edilen eksikliklerin sözleşme bedelinin ……………………… ‘ini aşmaması ve kullanımda güvenlik sorunu oluşturmaması gerekir.


Soru 13

Kesin kabul sırasında bazı işler tam olarak beklenen nitelikte değil ancak düzeltilmesi de kolay olmayacaksa bu niteliksizlik nedeniyle yüklenici hakedişinden bir miktar kesinti yapılabilir. Bu kesintiye “……………………………” denir.


Soru 14

……………………………… tarihi, aynı zamanda işin fiilen bittiği tarihtir.


Soru 15

Geçici kabul komisyonu en az ………………………… kişilik teknik elemandan oluşur.


Soru 16

Yapının teslim edilme işlemlerine ait standartlandırılmış form türleri …………………, ……………………, ……………………, ………………………… dır.


Soru 17

Proje ve şartnamesine göre tamamlanmış bir yapının mal sahibince teslim alınması ile ilgili işlemlere “…………………………………” denilmektedir.


Soru 18

Hakedişlerin düzenlenmesi konusunda izlenecek yol aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde yer alır?

A) Yapım işleri genel şartnamesi
B) Yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği
C) İl imar yönetmeliği
D) Hiçbiri

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hakedişi oluşturan hesap başlıklarından biri değildir

A) İhrazat tutarı ? B) İmalat tutarı
C) Taşıma tutarı D) Personel giderleri

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hakediş dosyasında yer almayan bir belgedir?

A) Hakediş raporu B) Dizi pusulası
C) Teklif mektubu D) İlgili metraj sayfaları
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 21 soru listeleniyor