SORU BANKASI Filtrele

Pencere ve Kapı Çizimi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yapın şekline göre sınıflandırılmış kapılardan değildir?

A) Izgara pres kapı B) Akordion kapı
C) Çerçeve içine camlı kapı D) Tablalı kapı

Soru 2

1- A4 resim kâğıdının masaya bağlanması,
2- Kapı üst kesitinin çizilmesi,
3- Kanat ara kayıtlarının ön görünüş de çizilmesi,
4- Kapı kanadı ile pervazın ön görünüşünün çizilmesi,

Kapı resmi çizilirken izlenmesi doğru olan yol yukarıdakiler dikkate alındığında seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) 1-4-3-2 B) 1-2-3-4
C) 1-3-4-2 D) 1-4-2-3

Soru 3

Kapı kanadının kasaya tutturulması ve dönerek açılmasını sağlayan kapı menteşesi, kanat ucundan kaç cm aşağı takılır?

A) 11cmB) 14cmC) 19cmD) 23cm

Soru 4

Kapılarda ideal kapı kolu yüksekliği yerden ne kadar yukarıda olur?

A) 90-95cm B) 95-100cm
C) 100-105cm D) 105-110cm

Soru 5

Standart oda kapılarında kapı kasası arası boşluğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 80cmB) 84cmC) 90cmD) 94cm

Soru 6

300cm ölçüsündeki kapı boşluğunu açıldığında tamamını kullanacak şekilde kapatmak istediğimizde hangi kapı çalışma sistemini kullanmamız daha doğru olur?

A) Dönerek açılan çift kanatlı kapı
B) Sürme kapı
C) Çift açılımlı kapı
D) Akordion kapı

Soru 7

Daire giriş kapılarında aşağıdaki kapılardan hangisini kullanmamız emniyet açısından daha doğru olur?

A) Tablaruka kapı
B) Üst camlı-alt tablaruka kapı
C) Tamamen camlı kapı
D) Menteşe tarafı camlı kapı

Soru 8

200cm olan kapı boşluğunu istediğimizde açabilecek şekilde kapatmak istersek çalışma sistemlerine göre hangi kapıyı uygulamamız daha doğru olur?

A) Dönerek açılan kapı
B) Çift açılımlı kapı
C) Sürgülü kapı
D) Çift kanatlı dönerek açılan kapı

Soru 9

Duvarlarda bırakılan ve geçmeye yarayan boşlukları istendiğinde açılabilecek şekilde kapamaya yarayan yapı elemanın adı aşağıdakilerden hangisinde daha doğru alarak verilmiştir?

A) Kapı kasası B) Kapı
C) Kapı kanadı D) Hepsi

Soru 10

Pencere resmi çizilirken, kesit resimlerinde cam lanbası ölçüleri aşağıdakilerden hangisinde daha doğru verilmiştir?

A) 1.5x2cm B) 1,2x1,2cm
C) 2x2cm D) 2x2,5

Soru 11

Pencere kasalarında sürme kanat uygulaması yapılmasındaki asıl sebep aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yağmur suyu yalıtımında başarılı olması
B) Çalışma kolaylığı
C) Kanat açıldığında içeride yer işgal etmemesi
D) Estetik duruş

Soru 12

Pencere kanadı altında kasa ile arasındaki çalışma boşluğundan yağmur sularının içeri girmemesi için yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kanat çalışma boşluğu bırakılmaz
B) Kanat lanbasına conta takılır
C) Kanat alt başlığına denizlik yapılır
D) Kanat ve kasa arasındaki boşluk macunlanır

Soru 13

Pencere kanadı kayıt kesit ölçüsü için hangisi daha doğrudur?

A) 9x4,5cm B) 7x4,5cm
C) 9x5cm D) 6x6cm

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özellikle banyo ve tuvaletlerde havalandırma amaçlı yapılan pencerelerdendir?

A) Çift açılımlı pencere B) Düşer kanatlı pencere
C) Kanatsız pencere D) Giyotin pencere

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre adlandırılan penceredir?

A) Depo penceresi B) Oda penceresi
C) Banyo penceresi D) Hepsi

Soru 16

Pencere kanadı ile kasa birleştirmesi arasında kalan, hava ve su geçişini engellemek için yapılan lanba genişliği kanat kayıt kalınlığının oranı ne kadar olmalıdır?

A) 2/3B) 1/3C) 1/2D) 2/5

Soru 17

Yeterli aydınlık için pencere alanının, mekân alanına oranı ne kadar olmalıdır?

A) 1/3B) 1/4C) 1/5D) 1/6

Soru 18

Bina içinin aydınlatılması, aynı zamanda istenildiğinde havalandırılması için yapı elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aydınlatma boşluğu B) Pencere
C) Balkon kapısı D) Havalandırma penceresi
Seçilen
Soru
Sayısı
0