SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı / Soruları


Soru 1

Bir İzometrik perspektifte kaç derecelik açı kullanılır?

A) 7ºB) 45ºC) 30ºD) 60º

Soru 2

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektif çeşidinin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perfpektif
C) Trimetrik perfpektif D) Konik perspektif

Soru 3

Aşağıdaki şekilde çizim açıları verilen perspektifin ismi nedir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 4

Üstte bir sehpanın perspektif resmi verilmiştr. Bu sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 5

Üstte resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) Dimetrik perspektir B) Militer perspektif
C) Kavaliyer perspektif D) İzometrik perspektif

Soru 6

Yukarıdaki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 7

Üstteki resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Kavaliyer perspektif

Soru 8

Üstteki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Konik perspektif
C) Dimetrik perspektir D) Militer perspektif

Soru 9

Konik perspektifte üst görünüş aşağıdakilerden hangisinin üzerine çizilir?

A) Ufuk doğrusunun B) Yer düzleminin
C) Esas ışının D) Resim düzleminin

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi konik perspektifte adı geçen kavramlardan birisi değildir?

A) Yer düzlemi B) Göz noktası
C) Alın düzlemi D) Durak noktası

Soru 11

Merkezi köşe perspektifinde kaç adet firar noktası bulunur?

A) 1 B) 2
C) 3 D) Bulunmaz

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden birisi değildir?

A) İzometrik perspektif B) Dikey perspektif
C) Dimetrik perspektif D) Trimetrik perspektif

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde izometrik perspektifin açı kolları doğru olarak verilmiştir?

A) 30º-30º olarak çizilir B) 7º-42º olarak çizilir
C) 30º-60º olarak çizilir D) 30º-45º olarak çizilir

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi teknik resmin endüstriye kazandırdığı önemlerden biri değildir?

A) İşin üretiminde gerekli olan zamandan tasarruf sağlar.
B) Yapılacak olan iş ile ilgili anlaşmazlıkları en aza indirir.
C) Daha fazla vergi toplamaya katkı sağlar.
D) Uluslararası alanda teknik elemanların iş üzerinde anlaşmalarını sağlar.
E) Üretim maliyetini en aza düşürür.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi teknik resim çizimlerinde ölçü almada kullanılan araçlardan biri değildir?

A) Ölçü cetveliB) GönyeC) Pistole
D) AçıölçerE) Pergel

Soru 16

Teknik çizimlerde cisimlerin görünen kenar ve çevrelerinin çiziminde kullanılan çizgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesik çizgi B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın sürekli çizgi D) Bilgi alanı
E) Çizim alanı

Soru 17

Teknik çizimlerde ince noktalı çizgi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A) Ölçü çizgisi B) Tarama
C) Eksen çizgisi D) Görünen kenar
E) Sınır çizgisi

Soru 18

Birbirini 90° kesen iki doğrunun oluşturduğu açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dar açıB) Dik açıC) Doğru açı
D) Geniş açıE) Tam açı

Soru 19

Çembere bir noktadan değerek geçen doğruya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) ParalelB) TeğetC) Kiriş
D) YayE) Kesişme

Soru 20

Genel metot ile yedigen çizilirken pergel ile 7 eşit parçaya bölünen yardımcı doğrudaki noktalar eksen çizgisine hangi araç ile aktarılır?

A) T cetveliB) PergelC) Gönye
D) YayE) Açıölçer
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...24
24 Sayfada Toplam 462 soru listeleniyor