SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı / Soruları


Soru 1

Ahşap bölme duvarlarda, dolgu elemanı olarak ses ve ısı izolasyonu ile bölme duvarın sağlamlığını artırmak için ……, ….. ,…… ,…… vb malzemeler kullanılır.


Soru 2

İskelet (kasa) yerine sabitlendikten sonra iskelet (kasa) ile montaj yapılan kısım arasında kalan boşluklar ……………………… ve………………………doldurularak sabitlenir.


Soru 3

Proje ve şartnamesine göre tamamlanmış bir yapının mal sahibince teslim alınması ile ilgili işlemlere “…………………………………” denilmektedir.


Soru 4

Yapının teslim edilme işlemlerine ait standartlandırılmış form türleri …………………, ……………………, ……………………, ………………………… dır.


Soru 5

Geçici kabul komisyonu en az ………………………… kişilik teknik elemandan oluşur.


Soru 6

……………………………… tarihi, aynı zamanda işin fiilen bittiği tarihtir.


Soru 7

Kesin kabul sırasında bazı işler tam olarak beklenen nitelikte değil ancak düzeltilmesi de kolay olmayacaksa bu niteliksizlik nedeniyle yüklenici hakedişinden bir miktar kesinti yapılabilir. Bu kesintiye “……………………………” denir.


Soru 8

Geçici kabul belgesinin düzenlenemesi için yapılan işte tespit edilen eksikliklerin sözleşme bedelinin ……………………… ‘ini aşmaması ve kullanımda güvenlik sorunu oluşturmaması gerekir.


Soru 9

Geçici kabulün yapılmasından sonra kesin kabulün yapılmasına kadar geçen süreye “………………………………” denir.


Soru 10

Teknik anlamda, bir iş ilişkisi içerisinde bulunan tarafların, gerçekleştirecekleri faaliyetleri nasıl ve hangi koşullarda yapacakları konusunda vardıkları kararları içeren yazılı belgeye ……………………… denir.


Soru 11

İhale sonucu alınan kamu işleri sözleşmeleri ………… sayılı kanuna göre yapılır.


Soru 12

Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan ………………… süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur.


Soru 13

İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin ……………………… alınır, ayrıca kısmı gecikme cezası uygulanmaz.


Soru 14

Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme ………………………… suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları ………………………… verilir.


Soru 15

Pinoteks yüzeye ........ uygulanır.


Soru 16

Pinoteks uygulamada yüzeyde ....... olmamalıdır.


Soru 17

Pinoteks sürüldükten sonra yüzey ....... saat bekletilir.


Soru 18

Dolgu verniği yüzeyin ........ işlemini yapar.


Soru 19

Dolgu verniği kendi tineriyle ......... oranda inceltilir.


Soru 20

Dolgu verniği ........ ile veya ......... zımpara yapılır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 33 soru listeleniyor