SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları

1.  

İnsanların ; gördüğü şeylerin resimlerini mağara duvarlarına çizdiği, ateşin bulunduğu çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Demir çağı
C) Paleolitik çağ D) Tunç çağı
2.  

İlk üretime geçiş evresi olarak kabul edilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Eski tunç çağı
C) Neolitik çağ D) Kalkolitik çağ
3.  

Obsidyeni hangi çağda görüyoruz ?

A) Mezolitik çağ B) Kalkolitik çağ
C) Neolitik çağ D) Tunç çağ
4.  

Kalkolitik çağda taşın yanı sıra hangi maden kullanılmıştır?

A) BakırB) ÇelikC) KalayD) Kömür
5.  

Tunç çağına adını veren maden iki madenin birbiriyle karışmasından yapılmıştır. Bu maden çifti aşağıdakilerden hangidir?

A) Bakır + Altın B) Altın + Gümüş
C) Bakır + Demir D) Bakır + Kalay
6.  

MÖ 12. yüzyılda görülen kavim göçleri hangi çağda olmuştur ?

A) Buzul çağında B) Demir çağında
C) Kalkolitik çağda D) Tunç çağında
7.  

Tunç çağında ölü gömmede görülen değişik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlerin içine gömmeye başlamışlar
B) Hiç gömmemişler
C) Mumyalamışlar
D) Ölüler armağanları ile yerleşim alanlarının dışına gömülmüşler
8.  

Geometrik minik aletlere ne ad verilir?

A) Obsidyen B) Mikrolit
C) Elektron D) Hiçbiri
9.  

Hititlerin başkenti aşağıdakikerden hangisidir ?

A) Semahöyük B) Alacahöyük
C) Çatalhöyük D) Hattuşa
10.  

Dünyadaki ilk yazılı antlaşma olan ‘’ Kadeş Antlaşması ‘’ Hitit kralı ile hangi ülkenin kralı arasında yapılmıştır ?

A) Mısır B) Likya
C) Frigya D) Lidya
11.  

İlk kralları Sardur olan ve başkentleri Tuşpa olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma B) Urartu
C) Likya D) Asur
12.  

Friglerin en ünlü kralları kimdir?

A) Ramses B) İskender
C) Midas D) Hattuşili
13.  

Dünyada ilk parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İyonyalılar B) Karyalılar
C) Lidyalılar D) Persler
14.  

Ege göçleri ile İzmir ve Güllük Körfezi arasında kurulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Lidyalılar B) Frigyalılar
C) Asurlular D) İyonyalılar
15.  

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Karya Satrapı Mousolos’un mezarı, Kayra’nın Başkenti de olan kentin adı nedir ?

A) Hattuşa B) Gordion
C) Halikarnasos D) Tuşpa
16.  

Helen uygarlığını yükselişe geçiren kral kimdir ?

A) Gordios B) Nabukednazar
C) Krezüs D) İskender
17.  

Roma uygarlığı MÖ 753’te nerede kurulmuştur ?

A) İstanbul B) Antakya
C) İtalya D) Romanya
18.  

Bizans, yükseliş evresini hangi kral döneminde yaşamıştır ?

A) Neron B) Jüstinyen
C) Sezar D) Apollon
19.  

Alpaslan Bizans Kralı Romen Diyojeni yenerek Anadolu’ya hangi savaş sonrası girebilmiştir?

A) Talas B) Dandanakan
C) Mohaç D) Malazgirt
20.  

Osman Bey Osmanlı Beyliğini kurduktan sonra ilk başkenti neresi olmuştur ?

A) İznik B) Bursa
C) İstanbul D) Edirne
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 93 soru listeleniyor