SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları


Soru 1

Sümer mitolojisine göre medeniyetlerin kuruluşu ve gelişiminin tek kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi yapı B) Etnik yapı
C) Dinî inançlar D) Coğrafi konum
E) Askerî güç

Soru 2

Sümerlerin dinî inancına göre, kâinatı oluşturan temel ögeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateş, yer, deniz ve gök B) Su ve hava
C) Deniz, yer ve ateş D) Yer, gök ve ateş
E) Yer, gök, deniz ve hava

Soru 3

Sümer inanışına göre “bütün tanrıların babası, gökte kaynayıp coşan hayat suyunun da muhafızı” olarak kabul edilen tanrı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) AnB) DumuziC) Ereşkigal
D) EnlilE) Nanna

Soru 4

“Bin Tanrılı Din” olarak ifade edilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) FrigyalılarB) HititlerC) İyonlar
D) LikyalılarE) Sümerler

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, parayı icat eden ve kullanan ilk topluluktur?

A) AsurlarB) LidyalılarC) Likyalılar
D) PerslerE) Romalılar

Soru 6

Friglerde toprak ve üretimle ilgili olan ana tanrıça, aşağıdakilerden hangisidir?

A) ArtemisB) AttisC) Kybele
D) LetoE) Sabazios

Soru 7

Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) EfesB) GordionC) Hierapolis
D) SardesE) Tripolis

Soru 8

Klasik anlamda Fırat’la Dicle arasındaki coğrafyayı kapsayan bölgeye ............... denir.


Soru 9

Sümer, Akat, Asur, Babil, Mısır ve Hitit gibi uygarlıkların yazılı tabletleri ........... yüzyıldan itibaren okunmaya başlanmıştır


Soru 10

İnsanların ; gördüğü şeylerin resimlerini mağara duvarlarına çizdiği, ateşin bulunduğu çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Demir çağı
C) Paleolitik çağ D) Tunç çağı

Soru 11

İlk üretime geçiş evresi olarak kabul edilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Eski tunç çağı
C) Neolitik çağ D) Kalkolitik çağ

Soru 12

Obsidyeni hangi çağda görüyoruz ?

A) Mezolitik çağ B) Kalkolitik çağ
C) Neolitik çağ D) Tunç çağ

Soru 13

Kalkolitik çağda taşın yanı sıra hangi maden kullanılmıştır?

A) BakırB) ÇelikC) KalayD) Kömür

Soru 14

Tunç çağına adını veren maden iki madenin birbiriyle karışmasından yapılmıştır. Bu maden çifti aşağıdakilerden hangidir?

A) Bakır + Altın B) Altın + Gümüş
C) Bakır + Demir D) Bakır + Kalay

Soru 15

MÖ 12. yüzyılda görülen kavim göçleri hangi çağda olmuştur ?

A) Buzul çağında B) Demir çağında
C) Kalkolitik çağda D) Tunç çağında

Soru 16

Tunç çağında ölü gömmede görülen değişik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlerin içine gömmeye başlamışlar
B) Hiç gömmemişler
C) Mumyalamışlar
D) Ölüler armağanları ile yerleşim alanlarının dışına gömülmüşler

Soru 17

Geometrik minik aletlere ne ad verilir?

A) Obsidyen B) Mikrolit
C) Elektron D) Hiçbiri

Soru 18

Hititlerin başkenti aşağıdakikerden hangisidir ?

A) Semahöyük B) Alacahöyük
C) Çatalhöyük D) Hattuşa

Soru 19

Dünyadaki ilk yazılı antlaşma olan ‘’ Kadeş Antlaşması ‘’ Hitit kralı ile hangi ülkenin kralı arasında yapılmıştır ?

A) Mısır B) Likya
C) Frigya D) Lidya

Soru 20

İlk kralları Sardur olan ve başkentleri Tuşpa olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma B) Urartu
C) Likya D) Asur
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor