SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Mitolojisi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Sümer, Akat, Asur, Babil, Mısır ve Hitit gibi uygarlıkların yazılı tabletleri ........... yüzyıldan itibaren okunmaya başlanmıştır


Soru 2

Klasik anlamda Fırat’la Dicle arasındaki coğrafyayı kapsayan bölgeye ............... denir.


Soru 3

Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) EfesB) GordionC) Hierapolis
D) SardesE) Tripolis

Soru 4

Friglerde toprak ve üretimle ilgili olan ana tanrıça, aşağıdakilerden hangisidir?

A) ArtemisB) AttisC) Kybele
D) LetoE) Sabazios

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, parayı icat eden ve kullanan ilk topluluktur?

A) AsurlarB) LidyalılarC) Likyalılar
D) PerslerE) Romalılar

Soru 6

“Bin Tanrılı Din” olarak ifade edilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) FrigyalılarB) HititlerC) İyonlar
D) LikyalılarE) Sümerler

Soru 7

Sümer inanışına göre “bütün tanrıların babası, gökte kaynayıp coşan hayat suyunun da muhafızı” olarak kabul edilen tanrı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) AnB) DumuziC) Ereşkigal
D) EnlilE) Nanna

Soru 8

Sümerlerin dinî inancına göre, kâinatı oluşturan temel ögeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateş, yer, deniz ve gök B) Su ve hava
C) Deniz, yer ve ateş D) Yer, gök ve ateş
E) Yer, gök, deniz ve hava

Soru 9

Sümer mitolojisine göre medeniyetlerin kuruluşu ve gelişiminin tek kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi yapı B) Etnik yapı
C) Dinî inançlar D) Coğrafi konum
E) Askerî güç
Seçilen
Soru
Sayısı
0