SORU BANKASI Filtrele

Türk Halk Sanatı Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Manisa Ulu Cami ............... Beyliği Dönemi’nde yapılmıştır


Soru 2

Türkiye’deki sivil yapılar ............... Dönemi’nde yapılmıştır.


Soru 3

Osmanlı Devleti’nin yapımı en uzun süren camisi ...............dir.


Soru 4

Selçuk’taki İsa Bey Cami, aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir?

A) AydınoğullarıB) EşrefoğluC) Hamitoğulları
D) KaramanoğullarıE) Saruhanlılar

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kare veya çokgen gövdeye sahip olup kubbe ile örtülü mezar anıtları ifade eder?

A) Anıt mezarB) KümbetC) Medrese
D) MihrapE) Türbe

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi metal işlemeler sınıfına dâhil edilemez?

A) BakırcılıkB) BıçakçılıkC) Demircilik
D) SeramikE) Telkâri

Soru 7

Aşağıdaki el sanatlarından hangisinde kalıp, kalıpleş, çubuk, makas, halat, süpürge, terazi, boya kazanı gibi araçlar kullanılmaktadır?

A) Cam işlemeleriB) HalıC) Hat ve tezhip
D) KeçeE) Minyatür

Soru 8

İstanbul Aksaray’daki Valide Sultan Cami’nin yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1451B) 1614C) 1871
D) 1955E) 1745

Soru 9

Cumhuriyet dönemi eserleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

A) Sadece islamiyet?in etkisinde kalmıştır
B) Bu dönemde yabancı mimarların da çalışmaları da görülebilir
C) Ulusal mimarlık anlayışı hakimdir
D) Yabancı ülkelerdeki mimari gelişmelerden etkilendiği bir gerçektir

Soru 10

Cumhuriyetten önce islamiyetle birlikte yaşanan dönemlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beylikler dönemi B) Osmanlılar dönemi
C) Göktürkler dönemi D) Selçuklular dönemi

Soru 11

Aşağıda ki sanatların hangisinin hammaddesi maden değildir?

A) Metal işleri sanatı B) Ebru sanatı
C) Çini ve Keramik sanatı D) Cam sanatı

Soru 12

Baston yapımcılığı ile ünlü ilçemiz neresidir?

A) Beypazarı B) Alanya
C) Bodrum D) Devrek

Soru 13

Kavukluk,yazı takımı,çekmece,sandık,kaşık,taht,rahle gibi el sanatları örneklerini hangi sanat dalında görebiliriz?

A) Keçe sanatı B) Ağaç işleri sanatı
C) Cam işleri sanatı D) Halı sanatı

Soru 14

islamiyet dönemi ile hangi sanat dallarımız ortaya çıkmıştır?

A) Kilim, halı B) Keçecilik
C) Cam işlemeleri D) Hat ve Tezhip

Soru 15

El sanatlarımızdan olan keçenin kullanımının sebeplerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalıktan korunma amacıyla kullanılabilir
B) Aksesuar amacıyla kullanılabilir
C) Isınma amacıyla kullanılabilir
D) Sembol olsun diye kullanılabilir

Soru 16

Türkiye?de dokunan halıların çeşitleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?

A) Halılarda kullanılan ilmek çeşitleri ve şekilleri
B) Ustalarının isimleri
C) işlenen motif ve süsleri
D) Kullanılan malzeme

Soru 17

islamiyet döneminin en önemli yapıları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Camilerden
B) Kervansaraylardan
C) Kiliselerden
D) Külliye ve medreselerden

Soru 18

“Türk doyunca acıkacağını, acıkınca doyacağını bilmez.”,”Gök çökmedikçe yer delinmedikçe senin devletini kimse yıkamaz.”sözleri nerede geçmektedir?

A) Orhon yazıtlarında B) Selçuklu yazıtlarında
C) Çin yazıtlarında D) Sümerlerin yazılarında

Soru 19

Güney Sibirya?nın Altay dağları eteklerinde bulunan Pazırık Kurganında aşağıdakilerden hangisi bulunmamıştır?

A) Halı, kumaş, renkli keçe
B) Savaş aletleri, fil fosili
C) Hayvan kavgaları ve insan figürleri ile süslü çok zengin tekstil işleri
D) Atlı araba

Soru 20

Sanatı aşağıdakilerden hangisi ile sınıflandırmak mümkün değildir?

A) Kullanılan malzeme ile B) Yaratıcılık düzeyiyle
C) Kimin yaptığıyla D) ifade ediş biçimiyle
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 24 soru listeleniyor