SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları


Soru 61
.........bulunmasıyla birlikte tarih öncesi çağlar sona erer.


Soru 62

Hititler krallarının hayatlarını anlatan ...... adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır.


Soru 63

Urartuların en önemli tanrısı ..........


Soru 64

Likya Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya ...... anlamına gelmektedir.


Soru 65

Doğu ve Batı kültürünün Büyük İskender'in Asya seferi sonucunda kaynaşması ile oluşan medeniyete ........denir.


Soru 66

Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan, Yıldız Sarayları ........ Dönemi eserlerindendir


Soru 67

Tarih öncesi çağlar insanın yeryüzünde görülmesi ile başlar ve yazının icadı ile sona erer.

Doğru      Yanlış

Soru 68

Kalay ile bakırın karışımından tunç elde edilmiş, daha sert ve dayanıklı eşyalar yapılmıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 69

Neolitik dönemin en önemli özelliği mikrolit denilen küçük aletlerin ortaya çıkmasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 70

Keman biçimli, pişmiş topraktan, bronz, gümüş ve çeşitli taşlardan yapılan heykelcikler (idoller), Cilalı Taş Çağı ve Maden-Taş Çağı ana tanrıça heykelciklerinin yerini almıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 71

Yazıyı Anadolu'ya ticaret yoluyla Persli tüccarlar getirmiştir.

Doğru      Yanlış

Soru 72

Urartu Devleti, Kral ve üyeleri kraliyet ailesinden gelen kişilerden oluşan politik bir kurumdu. Yönetimin politik organı Pankuş'tur. Pankuş kralı bile denetleme yetkisine sahipti.

Doğru      Yanlış

Soru 73

MÖ 546 yılında Pers Kralı Kyros, Lidya Kralı Krezus'u yenerek başkenti Sardes'i ele geçirip Lidya Krallığına son vermiştir.

Doğru      Yanlış

Soru 74

Osmanlı mimarisinin günümüze kalan en önemli örnekleri arasında Konya'da Alâeddin Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese'yi sayabiliriz.

Doğru      Yanlış

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden değildir?

A) İlk köylerin oluşmaya başlaması
B) Çanak çömlek yapımının başlaması
C) Temel geçimin avcılık ve toplayıcılık ile sağlanması
D) Obsidyen-volkanik camın, kullanılmaya başlanması
E) Yazılı olmayan hukuk kurallarının ortaya çıkması

Soru 76

Metal kullanımının ilk defa başladığı ve Bakır Çağı olarak da adlandırılan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) DemirB) MezolitikC) Neolitik
D) KalkolitikE) Paleolitik

Soru 77

İlk şehir devletleri, sonrasında da ilk büyük devletlerin kurulduğu çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) DemirB) MezolitikC) Neolitik
D) PaleolitikE) Tunç

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi Demir Çağı’nda Anadolu’da bulunan devletlerden biri değildir?

A) Geç HititlerB) UrartularC) Frigler
D) Anadolu SelçuklularE) Lidyalılar

Soru 79

Anadolu’da kurulan başkenti Boğazkale-Hattuşa olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) HititlerB) UrartularC) Frigler
D) Anadolu SelçuklularıE) Lidyalılar

Soru 80

Kadeş antlaşması Hititler ile hangi uygarlık arasında imzalanmıştır?

A) AsurB) LidyalılarC) Mısır
D) PersE) Urartular
Seçilen
Soru
Sayısı
0
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor