SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü / Soruları


Soru 1

İnsanların ; gördüğü şeylerin resimlerini mağara duvarlarına çizdiği, ateşin bulunduğu çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Demir çağı
C) Paleolitik çağ D) Tunç çağı

Soru 2

İlk üretime geçiş evresi olarak kabul edilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Eski tunç çağı
C) Neolitik çağ D) Kalkolitik çağ

Soru 3

Obsidyeni hangi çağda görüyoruz ?

A) Mezolitik çağ B) Kalkolitik çağ
C) Neolitik çağ D) Tunç çağ

Soru 4

Kalkolitik çağda taşın yanı sıra hangi maden kullanılmıştır?

A) BakırB) ÇelikC) KalayD) Kömür

Soru 5

Tunç çağına adını veren maden iki madenin birbiriyle karışmasından yapılmıştır. Bu maden çifti aşağıdakilerden hangidir?

A) Bakır + Altın B) Altın + Gümüş
C) Bakır + Demir D) Bakır + Kalay

Soru 6

MÖ 12. yüzyılda görülen kavim göçleri hangi çağda olmuştur ?

A) Buzul çağında B) Demir çağında
C) Kalkolitik çağda D) Tunç çağında

Soru 7

Tunç çağında ölü gömmede görülen değişik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlerin içine gömmeye başlamışlar
B) Hiç gömmemişler
C) Mumyalamışlar
D) Ölüler armağanları ile yerleşim alanlarının dışına gömülmüşler

Soru 8

Geometrik minik aletlere ne ad verilir?

A) Obsidyen B) Mikrolit
C) Elektron D) Hiçbiri

Soru 9

Hititlerin başkenti aşağıdakikerden hangisidir ?

A) Semahöyük B) Alacahöyük
C) Çatalhöyük D) Hattuşa

Soru 10

Dünyadaki ilk yazılı antlaşma olan ‘’ Kadeş Antlaşması ‘’ Hitit kralı ile hangi ülkenin kralı arasında yapılmıştır ?

A) Mısır B) Likya
C) Frigya D) Lidya

Soru 11

İlk kralları Sardur olan ve başkentleri Tuşpa olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma B) Urartu
C) Likya D) Asur

Soru 12

Friglerin en ünlü kralları kimdir?

A) Ramses B) İskender
C) Midas D) Hattuşili

Soru 13

Dünyada ilk parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İyonyalılar B) Karyalılar
C) Lidyalılar D) Persler

Soru 14

Ege göçleri ile İzmir ve Güllük Körfezi arasında kurulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Lidyalılar B) Frigyalılar
C) Asurlular D) İyonyalılar

Soru 15

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Karya Satrapı Mousolos’un mezarı, Kayra’nın Başkenti de olan kentin adı nedir ?

A) Hattuşa B) Gordion
C) Halikarnasos D) Tuşpa

Soru 16

Helen uygarlığını yükselişe geçiren kral kimdir ?

A) Gordios B) Nabukednazar
C) Krezüs D) İskender

Soru 17

Roma uygarlığı MÖ 753’te nerede kurulmuştur ?

A) İstanbul B) Antakya
C) İtalya D) Romanya

Soru 18

Bizans, yükseliş evresini hangi kral döneminde yaşamıştır ?

A) Neron B) Jüstinyen
C) Sezar D) Apollon

Soru 19

Alpaslan Bizans Kralı Romen Diyojeni yenerek Anadolu’ya hangi savaş sonrası girebilmiştir?

A) Talas B) Dandanakan
C) Mohaç D) Malazgirt

Soru 20

Osman Bey Osmanlı Beyliğini kurduktan sonra ilk başkenti neresi olmuştur ?

A) İznik B) Bursa
C) İstanbul D) Edirne
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor