SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü / Soruları


Soru 1

Sümer mitolojisine göre medeniyetlerin kuruluşu ve gelişiminin tek kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi yapı B) Etnik yapı
C) Dinî inançlar D) Coğrafi konum
E) Askerî güç

Soru 2

Sümerlerin dinî inancına göre, kâinatı oluşturan temel ögeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateş, yer, deniz ve gök B) Su ve hava
C) Deniz, yer ve ateş D) Yer, gök ve ateş
E) Yer, gök, deniz ve hava

Soru 3

Sümer inanışına göre “bütün tanrıların babası, gökte kaynayıp coşan hayat suyunun da muhafızı” olarak kabul edilen tanrı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) AnB) DumuziC) Ereşkigal
D) EnlilE) Nanna

Soru 4

“Bin Tanrılı Din” olarak ifade edilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) FrigyalılarB) HititlerC) İyonlar
D) LikyalılarE) Sümerler

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, parayı icat eden ve kullanan ilk topluluktur?

A) AsurlarB) LidyalılarC) Likyalılar
D) PerslerE) Romalılar

Soru 6

Friglerde toprak ve üretimle ilgili olan ana tanrıça, aşağıdakilerden hangisidir?

A) ArtemisB) AttisC) Kybele
D) LetoE) Sabazios

Soru 7

Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) EfesB) GordionC) Hierapolis
D) SardesE) Tripolis

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden değildir?

A) İlk köylerin oluşmaya başlaması
B) Çanak çömlek yapımının başlaması
C) Temel geçimin avcılık ve toplayıcılık ile sağlanması
D) Obsidyen-volkanik camın, kullanılmaya başlanması
E) Yazılı olmayan hukuk kurallarının ortaya çıkması

Soru 9

Metal kullanımının ilk defa başladığı ve Bakır Çağı olarak da adlandırılan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) DemirB) MezolitikC) Neolitik
D) KalkolitikE) Paleolitik

Soru 10

İlk şehir devletleri, sonrasında da ilk büyük devletlerin kurulduğu çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) DemirB) MezolitikC) Neolitik
D) PaleolitikE) Tunç

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Demir Çağı’nda Anadolu’da bulunan devletlerden biri değildir?

A) Geç HititlerB) UrartularC) Frigler
D) Anadolu SelçuklularE) Lidyalılar

Soru 12

Anadolu’da kurulan başkenti Boğazkale-Hattuşa olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) HititlerB) UrartularC) Frigler
D) Anadolu SelçuklularıE) Lidyalılar

Soru 13

Kadeş antlaşması Hititler ile hangi uygarlık arasında imzalanmıştır?

A) AsurB) LidyalılarC) Mısır
D) PersE) Urartular

Soru 14

Ticaret kenti Kargamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geç HititlerB) UrartularC) Frigler
D) AsurE) Lidyalılar

Soru 15

Başkenti Tuşpa (Van) olan, çivi yazısı ve Hitit hiyeroglif yazısını kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geç HititlerB) UrartularC) Frigler
D) AsurE) Lidyalılar

Soru 16

Başkenti Gordion olan ve Kral Gordious tarafından kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) AsurB) FrigC) Mısır
D) PersE) Urartu

Soru 17

Başkenti Sardes olan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) AsurB) KariaC) Lidya
D) MısırE) Pers

Soru 18

12 şehir devletinden oluşan bir birlik kurmuş uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) AsurB) FrigC) Hitit
D) İyonE) Mısır

Soru 19

Milas’taki Zeus Tapınağı aşağıdaki hangi uygarlıklardan hangisine aittir?

A) FrigB) HititC) İyon
D) KaryaE) Roma

Soru 20

Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olan ve “Işık Ülkesi” anlamına gelen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) AsurB) FrigC) İyon
D) KariaE) Likya
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 91 soru listeleniyor