SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları


Soru 21

Friglerin en ünlü kralları kimdir?

A) Ramses B) İskender
C) Midas D) Hattuşili

Soru 22

Dünyada ilk parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İyonyalılar B) Karyalılar
C) Lidyalılar D) Persler

Soru 23

Ege göçleri ile İzmir ve Güllük Körfezi arasında kurulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Lidyalılar B) Frigyalılar
C) Asurlular D) İyonyalılar

Soru 24

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Karya Satrapı Mousolos’un mezarı, Kayra’nın Başkenti de olan kentin adı nedir ?

A) Hattuşa B) Gordion
C) Halikarnasos D) Tuşpa

Soru 25

Helen uygarlığını yükselişe geçiren kral kimdir ?

A) Gordios B) Nabukednazar
C) Krezüs D) İskender

Soru 26

Roma uygarlığı MÖ 753’te nerede kurulmuştur ?

A) İstanbul B) Antakya
C) İtalya D) Romanya

Soru 27

Bizans, yükseliş evresini hangi kral döneminde yaşamıştır ?

A) Neron B) Jüstinyen
C) Sezar D) Apollon

Soru 28

Alpaslan Bizans Kralı Romen Diyojeni yenerek Anadolu’ya hangi savaş sonrası girebilmiştir?

A) Talas B) Dandanakan
C) Mohaç D) Malazgirt

Soru 29

Osman Bey Osmanlı Beyliğini kurduktan sonra ilk başkenti neresi olmuştur ?

A) İznik B) Bursa
C) İstanbul D) Edirne

Soru 30

Prehistorik (tarih öncesi) devirlerin birbirinden ayrılmasında ölçü olarak aşağıdakilerden hangisi alınamaz?

A) Yazılan belgeler
B) Yaşayış biçimi
C) İnsanların kullandığı ham maddeler
D) İnsanların kullandığı araç ve gereçler

Soru 31

Jeologların Buzul Çağı adını verdikleri, insanların ateşi kontrol altına aldığı ve insanlık tarihinin en uzun çağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik Çağ B) Demir Çağı
C) Paleolitik Çağ D) Tunç Çağı

Soru 32

Mikrolit denilen küçük aletlerin ortaya çıktığı ve ilkel tarımın yapıldığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleolitik Çağ B) Mezolitik Çağ
C) Neolitik Çağ D) Kalkolitik Çağ

Soru 33

Neolitik Dönemde insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alişar B) Çayönü
C) Çatalhöyük D) Hacılar

Soru 34

Resim ve heykel sanatında ilerlemelerin görüldüğü, dolmen, menhirler ve tümülüs gibi ilkel anıtların yapıldığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik Çağ B) Neolitik Çağ
C) Kalkolitik Çağ D) Paleolitik Çağ

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ Anadolu yerleşim merkezlerinden biri değildir?

A) Diyarbakır - Çayönü B) Gaziantep - Sakçagözü
C) Konya - Çatalhöyük D) Denizli- Hacılar

Soru 36

İlk defa bakır, gümüş ve altın gibi madenlerin kullanıldığı ve Taş-Bakır Çağı olarak da adlandırılan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neolitik Çağ B) Kalkolitik Çağ
C) Paleolitik Çağ D) Tunç Çağı

Soru 37

Tunç çağının en önemli teknolojik buluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağnı biçimindeki dört tekerlekli araba
B) Ateşin kontrol altına alınması
C) Tahıl öğütme aletlerin bulunması
D) Kıskaç, pergel, kerpeten gibi aletlerin yapılması

Soru 38

Anadolu'da kil tabletler üzerine çivi ile yazılı ticari ve hukuki tabletler olan ilk yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

A) Kayseri - Kültepe B) Yozgat- Alişar
C) Çanakkale - Truva D) Semahöyük - Antalya

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağların genel özelliklerinden biri değildir?

A) Tarih öncesi dönemleri kesin sınırlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir.
B) Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri tüm bölgelerde aynıdır.
C) Tarih öncesine ait merkezlerde yazı ve yazıya ait hiçbir gelişme bulunamaz.
D) Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.

Soru 40

Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hattuşaş B) Gordion
C) Sardes D) Tuşba
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12345...7
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor