SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları


Soru 121

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi halk bilimi örneği değildir?

A) Baş ağrısından dolayı hastaneye gitmek
B) Okulun folklor ekibinde oynamak
C) Isparta’da yapılan ortaoyunu
D) Halk arasında söylenilen maniler

Soru 122

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin halk bilimi alanında çalışması olmamıştır?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Folklor Araştırmaları Vakfı
C) Ankara Numune Hastanesi
D) Halk ozanları ve Aşıklar Derneği

Soru 123

Aşağıdakilerden halk biliminin amaçlarından biri değildir?

A) Halkın kültürel değerlerini derleme
B) Halk kültürünü araştırmak
C) Çalışmalarını halka aktarmak
D) Kültürler arası çatışma yaratma

Soru 124

Kültür, neden dinamik özelliğe sahip olmak zorundadır?

A) Kültür kalıtsaldır
B) Kültür toplumdan bağımsızdır
C) Kültür gelenekçidir
D) Kültür değişken bir özelliğe sahiptir

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi kültürün tanımı değildir?

A) Kültür, değişmeyen kurallar bütünüdür
B) Kültür, belli bir toplumun kendisidir
C) Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir
D) Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır

Soru 126

“Müslüman mahallesinde salyangoz satan satıcı, mahalle halkının tepkisiyle karşılaşmıştır”.Bu durumun yaşanmaması için satıcı neye dikkat etmeliydi?

A) Sosyal normlara
B) Hukuk kurallarına
C) Uluslararası hukuk kurallarına
D) Anayasa Mahkemesine

Soru 127

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya ait bir gelenek ve görenek değildir?

A) Paskalya
B) Yaşlıların ellerinin öpülmesi
C) Komşu ziyaretine gidilmesi
D) Evlenen bireylerin imam nikahını yapması

Soru 128

Aşağıdakilerden hangisi sofra adetimiz değildir?

A) Sofrada herkes konuşur
B) Yemekten sonra yemek duası yapılır
C) Kimsenin yediği gözetlenmez
D) Ağız şapırdatılmaz

Soru 129

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da giyilen kıyafetlerden biri değildir?

A) Çorap B) Şalvar
C) Yemeni D) Kilt

Soru 130

Loğusa ne demektir?

A) Anadolu’da evlenen kadına denir
B) Çocuğu olan kadına denir
C) Baba olan kişiye denir
D) Anadolu’da yeni doğum yapmış ve henüz yatakta olan kadına denir

Soru 131

Aşağıdakilerden hangisi ölümle ilgili bir adettir?

A) Taziye B) İmece
C) Zifaf D) Nişan

Soru 132

Aşağıdakilerden hangisi, bir davette yemek yerken nasıl davranılması gerektiğini gösteren kuralların genel adıdır?

A) Hukuk kurallarıB) Görgü kurallarıC) Din kuralları
D) GöreneklerE) Töreler

Soru 133

Devlet tarafından konulan, uyulmaması sonucu maddi yaptırımlarla karşılaşılan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din kuralları B) Görgü kuralları
C) Hukuk kuralları D) Ahlak kuralları
E) Âdetler

Soru 134

Aşağıdakilerden hangisi, insanların Tanrı’yla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen kuralların genel adıdır?

A) Sosyal normlar B) Ahlak kuralları
C) Görenekler D) Din kuralları
E) Töreler

Soru 135

Aşağıdakilerden hangisi halk tiyatrosunun çeşitleri arasında gösterilemez?

A) HoronB) Orta oyunuC) Karagöz
D) KuklaE) Seyirlik köylü oyunları

Soru 136

Aşağıdakilerden hangisi, halk oyunlarından biridir?

A) HoronB) Orta oyunuC) Karagöz
D) KuklaE) Seyirlik köylü oyunları

Soru 137

İnsanların kendi nefislerine karşı ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ............... denir.


Soru 138

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan; töre, âdet, gelenek ve görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlara ............... denir.


Soru 139

Halkevleri; kültürün araştırılması, incelenmesi, yaygınlaştırılması ve halkla kaynaştırılması amacıyla ............... yılında kurulmuştur.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 4567
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor