SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü / Soruları


Soru 1

Klasik anlamda Fırat’la Dicle arasındaki coğrafyayı kapsayan bölgeye ............... denir.


Soru 2

Sümer, Akat, Asur, Babil, Mısır ve Hitit gibi uygarlıkların yazılı tabletleri ........... yüzyıldan itibaren okunmaya başlanmıştır


Soru 3

İnsanların ateşi kontrol altına aldığı ve insanlık tarihinin en uzun .......... Çağ’dır.


Soru 4

İnsanların, avcılık ve toplayıcılıktan üretime geçiş yaptığı ve köpeğin evcilleştirildiği .......... Çağ’dır


Soru 5

Osmanlı Devleti’nin yapımı en uzun süren camisi ...............dir.


Soru 6

Türkiye’deki sivil yapılar ............... Dönemi’nde yapılmıştır.


Soru 7

Manisa Ulu Cami ............... Beyliği Dönemi’nde yapılmıştır


Soru 8

İnsanların kendi nefislerine karşı ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ............... denir.


Soru 9

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan; töre, âdet, gelenek ve görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlara ............... denir.


Soru 10

Halkevleri; kültürün araştırılması, incelenmesi, yaygınlaştırılması ve halkla kaynaştırılması amacıyla ............... yılında kurulmuştur.


Soru 11

Paleolitik çağda insanlar mağara ve kaya sığınaklarında yaşamışlardır. Bu döneme ait izleri Antalya'da bulunan .......mağarası, ......mağarası ve ......... mağarasında bulabiliriz.


Soru 12

Mezolitik çağa ait mağaralarda bulunan kalıntılardan bu dönemde yetiştirilen ilk ürünün ......olduğu anlaşılmaktadır.


Soru 13
........çağda, su boylarında bitkiler yetiştirilmeye başlanmış ve keten, kenevir gibi bitki liflerinden giysiler yapılmış ve dokumacılık başlamıştır.


Soru 14

Menhir, dolmen ve yerleşim yerlerinin zamanla toprak altında kalmasıyla oluşan suni tepeciklere .......... denir.


Soru 15

İlk defa bulunarak işlenen ......, ......ve ....... madenleridir.


Soru 16

Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, doğurganlığı temsil ettiğini düşündükleri ............. tapmışlardır.


Soru 17
.........bulunmasıyla birlikte tarih öncesi çağlar sona erer.


Soru 18

Hititler krallarının hayatlarını anlatan ...... adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır.


Soru 19

Urartuların en önemli tanrısı ..........


Soru 20

Likya Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya ...... anlamına gelmektedir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor