SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Soruları

1.  

100.101.102.103 /28 numaralı IP Adresi için; Alt ağ maskesi (Subnet Mask) nedir?

A) 255.000.000.000 B) 255.000.000.240
C) 255.255.240.000 D) 255.255.255.240
2.  

100.101.102.103 /28 numaralı IP Adresi için; Ağ numarası (Network Number) nedir?

A) 100.101.000.096 B) 100.101.096.000
C) 100.101.102.096 D) 100.101.000.000
3.  

100.101.102.103 /28 numaralı IP Adresi için; Yayın (Broadcast No) nedir?

A) 100.101.102.255 B) 100.101.102.111
C) 100.101.102.096 D) 100.101.255.255
4.  

100.101.102.103 /28 numaralı IP Adresi için; Bağlı bulunduğu ağa en fazla kaç bilgisayar bağlanabilir?

A) 14B) 254C) 32766D) 65534
5.  

100.101.102.103 /28 numaralı IP Adresi için; Toplamda ağa en fazla kaç bilgisayar bağlanabilir?

A) 14B) 4096C) 57344D) 65534
6.  

Bilgisayarımıza bağlı olan Ethernet kartının fiziksel (MAC) adresini komut satırı üzerinden hangi komutla öğrenebiliriz?

A) ipconfig B) ipconfig /all
C) nbstat -n D) netstat
7.  

Aşağıdakilerden hangisi ping komutu parametrelerinden değildir?

A) –bB) –fC) –RD) -4
8.  

Tracert komutu ile bir paketin izlediği yol hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Paketin kaç yönlendirici geçerek hedefe ulaştığı
B) Yönlendirici adı
C) Yönlendirici IP adresi
D) Yönlendirici cihazın işletim sistemi
9.  

Pathping paremetrelerinden hangisi adresleri bilgisayar adlarına çevirmeden daha hızlı işlem yapılmasını sağlar?

A) –hB) –iC) –nD) –p
10.  

Hangi Nbtstat parametresi ad önbelleğini temizler ve dosyayı yeniden yükler?

A) –cB) –nC) –RD) –S
11.  

Komut istemine yazılan “netstat –e” komutu ne iş yapmaktadır?

A) Tüm etkin TCP bağlantılarını görüntüler
B) Etkin olmayan TCP bağlantılarını görüntüler
C) IP yönlendirme tablosunun içeriğini görüntüler
D) Ethernet istatistiklerini görüntüler
12.  

Komut istemine yazılan arp –d komutu ne iş yapmaktadır?

A) ARP tablosunu görüntüler
B) ARP tablosunu siler
C) Fiziksel adres belirtir
D) İnternet adresini belirtir
13.  

Hangi nslookup parametresi geçerli DNS ayarımız değiştirir?

A) Server B) Set recurse
C) Set root D) Set search
14.  

Bilgisayarımızın kullandığı IP adresini serbest bırakan komut hangisidir?

A) İpconfig /all B) İpconfig /renew
C) İpconfig /release D) İpconfig /setclassid
15.  

Bir IP adresine sürekli olarak biz durdurana kadar ping atması için hangi parametreyi kullanırız?

A) Ping –a B) Ping –f
C) Ping –r D) Ping –t
16.  

IPv4 günümüzde hâlen etkin olarak kullanılmaktadır.

Doğru      Yanlış
17.  

Mantıksal AND işleminde girişlerden birinin mantıksal “1” olması çıkışın mantıksal “1” olması için yeterlidir.

Doğru      Yanlış
18.  

Alt ağ maskesi tüm IP sınıfları için aynıdır.

Doğru      Yanlış
19.  

C sınıfı bir IP adresine en fazla 255 cihaz bağlanabilir.

Doğru      Yanlış
20.  

Bir IP adresinin bağlı olduğu ağ numarasını bulmak için IP adresi alt ağ maskesi ile mantıksal VE işlemine tabi tutulur.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 51 soru listeleniyor