SORU BANKASI Filtrele

Ağ Hizmetleri Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Taşıma (iletim) katmanında kullanılan port numaralarından 0 ile 1023 arasındaki port numaraları "iyi bilinen portlar" olarak tanımlanmıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 2

OSI Modelinde 4 katman, TCP/IP Modelinde 7 katman bulunur.

Doğru      Yanlış

Soru 3

TCP protokolü, UDP protokolüne göre daha güvenli ancak daha yavaş bir iletişim imkânı sağlar.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Diğer bilgisayar ve bilgisayar sistemlerine kaynak ve / veya hizmet sağlayan bilgisayarlara istemci bilgisayar denir.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP internet katmanı protokollerinden biridir?

A) ARPB) DNSC) FTPD) OSPFE) SMTP

Soru 6

OSI Modeli Ağ Katmanında taşınan bilgi hangi isimle ifade edilir?

A) BitB) ÇerçeveC) Paket
D) SegmentE) Veri

Soru 7

“ ………………… genellikle LAN üzerinde dosya transferi için kullanıma uygundur.” ifadesinde boş bırakılan yere konulacak olan protokol ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) TFTPB) DNSC) HTTPD) SMTP

Soru 8

Bir zamanlar çok popüler olan fakat günümüzde yaygınlığını büyük oranda yitirmiş iletişim protokolü aşağıdakilerden hangisidir

A) DNS B) DHCP
C) TELNET D) SNMP

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki bütün web sunucuların IP adreslerini ve bu IP adresleri ile eşleştirilmiş olan internet adreslerinin kayıtlı olduğu birimdir?

A) HTTP B) DNS
C) TFTP D) TELNET

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi uygulama katmanının gönderici taraftaki görevlerinden biridir?

A) Kullanıcının karşı tarafa göndermek istediği bilgileri alt katmana iletmek
B) Kullanıcının istediği dosyaları karşı tarafa taşımak
C) Kullanıcının uygulama programlarını kontrol etmek
D) Katman protokollerini denetlemek

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir TCP portu değildir?

A) 20B) 25C) 67D) 139

Soru 12

Taşıma katmanı protokolleri, alıcı tarafta kendisine ulaşan bilgileri hangi katmana iletir?

A) Oturum Katmanı B) İnternet Katmanı
C) Fiziksel Katman D) Uygulama Katmanı

Soru 13

Ses ve video görüntülerinin iletiminde sıklıkla kullanılan iletim protokolü hangisidir?

A) FTPB) UDPC) TCPD) SNMP

Soru 14

TCP protokolünü güvenli kılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paket yapısının düzenli olması
B) Gönderilen segmentler için alıcıdan onay alması
C) Hedef portla bağlantı kurması
D) Segmentleri arka arkaya seri bir şekilde göndermesi

Soru 15

TCP protokolü segment yapısı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlık uzunluğu alanı segment içindeki verinin boyutunu gösterir
B) Her segmentin bir numarası vardır
C) Gönderilen segmentlerde onay numarası vardır
D) Segment yapısında bayraklar kullanılır

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP taşıma katmanının alıcı taraftaki görevlerinden biridir?

A) Kendisine gelen paketlere TCP başlıkları ekleyerek bir alt katmana iletmek
B) Kedisine gelen paketlerden TCP başlığını çıkararak bir üst katmana iletmek
C) Verileri segmentlere dönüştürerek göndermeye hazır hale getirmek
D) Segmentlere verileri eklemek

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi TELNET için kullanılan port numarasıdır?

A) 21B) 23C) 80D) 25

Soru 18

MIME hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) E-posta içeriklerini yanlış kişilerin eline geçme ihtimaline karşı şifreler
B) E-postalarda sade metin dışında farklı dosya türlerinin de iletilmesini sağlar
C) E-postalarda gönderilecek bilginin türünü belirlemek için kullanılır
D) Web üzerinde bilgilerin sınıflandırılmasında kullanılır

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi SMTP protokolünün bir avantajı değildir?

A) Birçok platform tarafından desteklenir
B) Çok yaygın bir protokoldür
C) Basit bir adres şeması vardır
D) Sadeliği ve basitliği kullanışlılığını arttırmaktadır

Soru 20

İnternet üzerinde web sayfalarını görüntülemek için kullandığımız protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) SMTP B) HTTP
C) URL D) TELNET
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 55 soru listeleniyor