SORU BANKASI Filtrele

Kablosuz Ağlar Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kablosuz ağ güvenlik yöntemlerinden en iyisidir?

A) WEP B) WPA
C) MAC Filtreleme D) WPA2
E) WPA3

Soru 2

Ağda bir bilgisayara bağlantının olup olmadığı aşağıdaki hangi komutla kontrol edilebilir?

A) ControlB) ShowC) Ping
D) ConnectE) Test

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişisel alan ağında yer almaz?

A) Yazıcı B) Kulaklık
C) Bağlantı kablosu D) Bilgisayar
E) Saat

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinde daha hızlı bir standarttır?

A) 802.11bB) 802.11acC) 802.11n
D) 802.11gE) 802.11

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kablosuz ağın bileşenleri arasında yoktur?

A) SwitchB) ModemC) Access Point
D) AntenE) Kablosuz ağ kartı

Soru 6

WAP, sadece mobil cep telefonlarında kullanılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

LMDS genişbant, noktadan çok noktaya ve 20 GHz üzerinde frekanslarda işletilen haberleşme sistemlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Her türlü cep telefonu ya da mobil cihazla GPRS sisteminden yararlanılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 9

GPRS’in en önemli özelliklerinden birisi paket anahtarlamalı sistem kullanmasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

GPRS, sadece ses iletimi için kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

GPRS, GSM alt yapısını kullanmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 12

HLR, mobil telefona ait kimlik bilgilerini barındırır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

GSM, merkezlerinde baz istasyonlarının bulunan hücresel alanlardan oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 14

GSM, paket anahtarlama sistemi kullanarak sayısal veri hizmeti sunan bir sistemdir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

GSM, mobil cihazlar ile kablosuz ses ve veri hizmeti sunan bir sistemdir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Kablosuz LAN kurulurken aşağıdakilerden hangisi en son yapılacak adımdır?

A) Almak istediğiniz donanımı belirleme
B) Kullanıcı sayısını belirleme
C) Kablolu Yerel Ağınıza bağlantıyı planlama
D) Hayata geçirmeden önce kurulumu sınama

Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kablosuz LAN’ ların performansını olumlu yönde etkiler?

A) Binalarda metal aksamın olmaması
B) Radyo frekanslarının birbirine karışması
C) Anten yerleşiminin uygun olmayışı
D) Aygıtlar arasındaki mesafenin artması

Soru 18

Noktadan noktaya (point to point) bağlantı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uydu sistemleri aracılıyla bağlantı yapılamaz
B) 80211.x kablosuz LAN standartları tarafından desteklenir
C) Ad hoc modunda noktadan noktaya bağlantı oluşturulabilir
D) Antenlerin birbirlerini doğrudan gördüğü bağlantıdır

Soru 19

Altyapı çalışma (Infrastructure,Client/Server) modeli ile oluşturulmuş kablolu ağlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sunucu (Server) istemci (Client) mantığıyla çalışır
B) Kablolu LAN’ lara bağlanamaz
C) Kullanıcı sayısına bağlı olarak erişim cihazı ilave edilebilir
D) İletim mesafesini artırmak için erişim cihazı ilave edilebilir

Soru 20

Cihazdan cihaza (Ad Hoc) modeli ile oluşturulmuş kablolu ağlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilgisayarlar eşit yetkiyle birbirlerine bağlanır
B) Bilgisayarların kablosuz çalışma özelliğinin olması yeterlidir
C) Kablolu LAN’ larla bağlantı kurabilir
D) Erişim cihazı kullanmaya gerek yoktur
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor