SORU BANKASI Filtrele

Ethernet Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Bir ağda tüm bilgisayarlara aynı bilgiyi göndermek için hazırlanan çerçevelerin ağda oluşturduğu trafik yayın, bu trafiğin içinde kalan bilgisayarlarda yayın etki alanı olarak isimlendirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Ağ bağlantılarında anahtar cihazı kullanmak çatışma etki alanının büyümesine neden olur.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Ağa bağlanan bilgisayar sayısı arttıkça çatışma etki alanı genişler.

Doğru      Yanlış

Soru 4

iki bilgisayar birbiri ile …………………… kablo kullanılarak bağlanır.


Soru 5

Bir fiber optik kablo üzerinde birden fazla ışık sinyalinin taşınmasına …………………… çalışma adı verilir.


Soru 6

Ağ ortamında ışık kullanılarak gerçekleştirilen veri iletiminde kullanılan kablo …………………… olarak isimlendirilir.


Soru 7

Belirli bir anda ağ iletim hattını kullanacak bilgisayarı belirleyen teknik ……………………… olarak isimlendirilir


Soru 8

Ağ kartının bilgisayarları tanıtması için kullanılan adres …………………… bit büyüklüğünde sabit bir değerdir.


Soru 9

Ağ iletişimde iletişimin nasıl gerçekleşeceğini belirleyen kurallar topluluğuna ……………………… denir.


Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Ethernet Standard ailesi içinde bulunmaz?

A) Ethernet B) Fast Ethernet
C) Megabit Ethernet D) Gigabit Ethernet

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Gigabit Ethernet standartlarından biri değildir?

A) 1000BASE-T B) 1000BASE-SX
C) 1000BASE-LX D) 1000BASE-SL

Soru 12

568B standardı için kullanılan renk sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A) TB – Y – MB – T – YB – K – KB – M B) TB – T – YB – M – MB – Y – KB – K
C) YB – Y – TB – M – MB – T – KB – K D) KB – K – TB – T – YB – Y – MB – M

Soru 13

Ethernet teknolojileri için geçerli olan 5-4-3 kuralında kullanılan 4 değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini karşılık gelir?

A) Ağda oluşan segment sayısını
B) iki bilgisayar arasında bulunan segment sayısını
C) Alt ağ sayısını
D) Kullanılan ağ cihazı sayısını

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 10 Mbps hızında veri iletimini destekleyen standartlardan değildir?

A) 10Base 2 B) 10Base 5
C) 10Base FX D) 10Base T

Soru 15

Eşmerkezli Kablo aşağıdaki konnektörlenden hangisi ile sonlandırılır?

A) DB25B) DB9C) BNCD) RJ45

Soru 16

Ethernet standardında aşağıdaki kablolardan hangisi çalışmaz?

A) Serial kablo B) Eş merkezli kablo
C) UTP kablo D) Fiber optik kablo

Soru 17

Kullandığımız ağ kartının adresini öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) ipconfig /renew B) getIP
C) getmac D) arp –r

Soru 18

Ethernet teknolojisinde kullanılan ağ kartları aşağıdaki iletim ortamlarından hangisini kullanmaz?

A) Eş merkezli kablo B) UTP kablo
C) USB kablo D) Kablosuz iletim

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iletim hattında oluşan hataların denetimini gerçekleştirir?

A) WEB B) WAP
C) SMTP D) CSMA-CD

Soru 20

Ethernet teknolojisi için kullanılan uluslararası kod standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 801.xB) 802.xC) 803.xD) 811.x
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 21 soru listeleniyor