SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Soruları


Soru 41

Arayüz Konfigürasyon modunda iken aşağıdaki prompter’lardan hangisi görünür?

A) Router> B) Router#
C) Router(config-if)# D) Router(config-router)#

Soru 42

Yönlendiricinin konsol portun şifre vermek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?

A) line aux 0-login-password
B) enable password
C) line vty 0 4-login-password
D) line console 0-login-password

Soru 43

vty 0 4 için şifre girdiğinizde, bu şifre aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A) Modem bağlantısı
B) Konsol bağlantısı
C) Telnet oturumu
D) Uzaktan yönlendirici bağlantısı

Soru 44

O an yönlendiricide çalışmakta olan işletim sistemi versiyonunu görüntüleyen komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) show stacks B) show version
C) show interface D) show startup-config

Soru 45

IP adresi 192.168.3.1 ve altağ maskesi 255.255.255.0 olan seial0 portu yapılandırmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Router (config-if ) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
B) Router> ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
C) Router (config) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
D) Router (config-line ) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Soru 46

Herhangi bir kullanıcı yönlendiriciye bağlandığında, kişiyi network veya yönlendirici hakkında kısaca bilgilendirme maksadıyla mesaj bırakmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) banner msg B) banner motd
C) daily msg D) daily motd

Soru 47

Aşağıdaki komutlardan hangisi işletim sistemi dosyasının adını görmek için kullanılır?

A) Router# show flash
B) Router# show version
C) Router# show running-config
D) Router# show startup-config

Soru 48

Yönlendirici üzerinde mevcut konfigürasyonu görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show version B) show running-config
C) show startup-config D) show interfaces

Soru 49

Setup modunda konfigürasyon yapar iken, setup modunu durdurmak için aşağıdakilerden hangisi kulllanılır?

A) ESC B) CTRL-C
C) CTRL-ESC D) CTRL-SHIFT-6

Soru 50

Bir portu (interface) kanfigüre etmek için seçtiğinizde, ekranda aşağıdaki prompt’lardan hangisi görünür?

A) Router(config)# B) Router(config-in)#
C) Router(config-intf)# D) Router(config-if)#

Soru 51

Aktif konfigürasyon dosyasını NVRAM’a kaydetmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) config t
B) config memory
C) copy tftp flash
D) copy running-config startup-config

Soru 52

Aşağıdaki komutlardan hangisi işletim sistemi dosyasını bir tftp sunucusuna kopyalamak için kullanılır?

A) Router# copy flash tftp
B) Router# copy tftp flash
C) Router(config)# copy flash tftp
D) Router(config)# copy tftp flash

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi NVRAM’a kaydedilir?

A) Yönlendirme tablosu B) Konfigürasyon dosyası
C) İşletim sistemi imajı D) Açılış testi

Soru 54

erase startup-config komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) NVRAM’deki işletim sistemini siler
B) RAM’deki konfigürasyon dosyasını siler
C) NVRAM’deki konfigürasyon dosyasını siler
D) Flash içerisindeki bootstrap programını siler

Soru 55

NVRAM’deki konfigürasyon dosyasını aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show version B) show running-config
C) show startup-config D) show interfaces

Soru 56

Örneğin, lab_c ismini 129.219.2.1 adresi ile ilişkilendirmek için yönlendiricide hangi komut kullanılır?

A) ip name lab_c 129.219.2.1
B) ip host lab_c 129.219.2.1
C) ip host name lab_c 129.219.2.1
D) ip host address lab_c 129.219.2.1

Soru 57

Konfigürasyon register’inin değerini öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) show register B) show running-config
C) show version D) show startup-config

Soru 58

Setup modunda varsayılan cavapları kabul etmek için aşağıdaki tuşalrdan hangisine basmamız yeterlidir?

A) Back space B) enter
C) CTRL-C D) CRTL-F

Soru 59

Copy komutuyla ilgili yardım konularını listelemek için komut satırına aşağıdakilerden hangisini yazarız?

A) c?B) ?copyC) copy?D) ?

Soru 60

Yönlendiricinin tarih ve saatini ayarlamak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?

A) Router(config)# clock set 12:17:00
B) Router(config-if)# clock set 12:17:00 5 2007
C) Router# clock set 12:17:00 August 2008
D) Router(config-line)# clock set 12:17:00 5 2007
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...28
28 Sayfada Toplam 547 soru listeleniyor