SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Soruları


Soru 61

Yönlendiricinin komut satırından girilen son 10 komutu görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?

A) show ip B) show log
C) show versiyon D) show history

Soru 62

Hata mesajıyla birlikte ………………… karakteri kullanılır ve bu karekter yanlış girilen komutun neresinde yanlış yapıldığını gösterir. Bu karaker aşağıdakilerden hangisidir?

A) *B) ^C) %D) !

Soru 63

Bir portu pasif yapmak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?

A) Logout B) shutdown
C) no shutdown D) exit

Soru 64

Yönlendiriciyi uzaktan konfigüre etmek için bir modem aracılığıyla yönlendiricnin hangi portuna bağlantı kurulur?

A) AUX portu B) BRI Portu
C) seri port D) konsol port

Soru 65

Yönlendiricinin hangi arayüzünün hangi hatta bağlı olduğunu ezbere bilmek pratiktik ve çok kullanışlı biryöntemdir.

Doğru      Yanlış

Soru 66

Konsol Portu, Router’a yerel olarak bağlanıp konfigüre etmek için kullanılan porttur.

Doğru      Yanlış

Soru 67

Eğer arayüz için bir açıklama eklemek istenirse “description” komutunu kullanarak bu işlem yapılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 68

İsim çözümleme yönlendiricinin ismiyle adresini birleştirme anlamına gelmektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 69

DTE cihazları genellikle end-user cihazlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 70

TFTP Server yönlendiriciye yükleyeceğimiz ufak bir programdır.

Doğru      Yanlış

Soru 71

Telnet portlarına ayrı ayrı şifre atamak iyi bir yaklaşımdır.

Doğru      Yanlış

Soru 72

Tüm yönlendiricide sadece bir kez yapılacak ayarlamalar için kullanılan komutlar global komutlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 73

Syslog mesajları bir başka cihaza da gönderilemez.

Doğru      Yanlış

Soru 74

Yönlendiriciler aşağıdaki OSI katmanlarından hangisinde çalışmaz?

A) Ağ B) Veri İletim
C) Fiziksel D) Sunum

Soru 75

Yönlendiricinin, işlevselliğini etkin olarak yapabilmesi fakat yazılım vs. gibi gereksinimlerinin en az ölçüde olmasına ne denir?

A) ROS B) Metrik
C) Basitlik D) TCP/IP

Soru 76

Yönlendirme işlemi hangi katmanda gerçekleşir?

A) Ağ B) Veri İletim
C) Fiziksel D) Sunum

Soru 77

Yönlendiricinin ethernet bağlantısı, doğrudan bilgisayara veya diğer yönlendiriciye olduğunda ne tip kablo kullanılır?

A) Koaksiyel Kablo B) Fiber Optik Kablo
C) Crossover Kablo D) Düz Kablo

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi bir WAN bağlantı tipi değildir?

A) Leased Line B) Circuit-Switched
C) Packet-Switched D) Smart

Soru 79

Aşağıdaki komutlardan hangisi komut geçmişini görüntüler?

A) show version B) terminal history size
C) clock set D) exit

Soru 80

Aşağıdaki komutlardan hangisi ayarlar modunda geri gitmek işlemi için kullanılır?

A) Ctrl+Z B) Ctrl+B
C) Ctrl+A D) Ctrl+P
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234567...28
28 Sayfada Toplam 547 soru listeleniyor