SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama İmalatçısı / Soruları


Soru 1

Kalınlığı 1 mm olan sac levhanın iz düşümü çizilirken en az kaç görünüş ile ifade edilir?

A) BirB) İkiC) ÜcD) DörtE) Beş

Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesit alma kurallarından biri değildir?

A) Tarama çizgileri ince olur.
B) Tarama çizgileri taranacak alanın kenarlarına bitişik olur.
C) İki aynı parça bitişik ise aynı yönde taranır.
D) Kesit düzleminin temas etmediği yüzeyler taranmaz.
E) Kesit yüzeyleri malzemeye uygun tarama çizgisi ile taranır.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir cismin iz düşümü çizilirken yükseklik değeri için kullanılan terimdir?

A) UzaklıkB) AralıkC) Yakınlık
D) KotE) Derinlik

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen yüzeyleri görünür hale getirmek için kesiti alınan parçaların, kesilen yüzeylerinin taranmasında kullanılan açılardan birisidir?

A) 15°B) 45°C) 80°D) 75°E) 90°

Soru 5

Görünmeyen yüzeyleri görünür hale getirmek için kesiti alınan parçanın kesilen yüzeylerinin taranmasında kullanılan araçlardan biri değildir?

A) T cetveliB) KalemC) Pergel
D) 30-60° gönyeE) 45° gönye

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi teknik resmin endüstriye kazandırdığı önemlerden biri değildir?

A) İşin üretiminde gerekli olan zamandan tasarruf sağlar.
B) Yapılacak olan iş ile ilgili anlaşmazlıkları en aza indirir.
C) Daha fazla vergi toplamaya katkı sağlar.
D) Uluslararası alanda teknik elemanların iş üzerinde anlaşmalarını sağlar.
E) Üretim maliyetini en aza düşürür.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi teknik resim çizimlerinde ölçü almada kullanılan araçlardan biri değildir?

A) Ölçü cetveliB) GönyeC) Pistole
D) AçıölçerE) Pergel

Soru 8

Teknik çizimlerde cisimlerin görünen kenar ve çevrelerinin çiziminde kullanılan çizgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesik çizgi B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın sürekli çizgi D) Bilgi alanı
E) Çizim alanı

Soru 9

Teknik çizimlerde ince noktalı çizgi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A) Ölçü çizgisi B) Tarama
C) Eksen çizgisi D) Görünen kenar
E) Sınır çizgisi

Soru 10

Birbirini 90° kesen iki doğrunun oluşturduğu açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dar açıB) Dik açıC) Doğru açı
D) Geniş açıE) Tam açı

Soru 11

Çembere bir noktadan değerek geçen doğruya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) ParalelB) TeğetC) Kiriş
D) YayE) Kesişme

Soru 12

Genel metot ile yedigen çizilirken pergel ile 7 eşit parçaya bölünen yardımcı doğrudaki noktalar eksen çizgisine hangi araç ile aktarılır?

A) T cetveliB) PergelC) Gönye
D) YayE) Açıölçer

Soru 13

Gerçek ölçüsü 74x202cm olan bir banyo kapısını,A4 kâğıdına 1/10 ölçeğinde çizmek istediğimizde ölçüleri kaç cm çizilmelidir?

A) 740 mm x2020 mm B) 74 mm x202 mm
C) 7,4 cm x 20,2 cm D) 0,74 cm x 0,202 cm

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi büyültme ölçeği olamaz?

A) 2/1B) 5/1C) 10:1D) 1/20

Soru 15

Kapı çerçevelerinin içleri doldurulurken dolgu gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Strafor
B) Kare veya dikdörtgen ağaç
C) Kontrplak
D) Özel kraftkağıt petekler

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iç kapıların kullanıldığı yerlerden değildir?

A) Mutfak kapıları B) Bina giriş kapıları
C) WC-banyo kapıları D) Salon kapıları

Soru 17

Aşağıdaki ölçülerden hangisi dış kapı yüksekliğini en doğru olarak ifade etmektedir?

A) 100–150 cm B) 250–300 cm
C) 200–225 cm D) 20–22,5 cm

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda kesiti verilen kapının 1,2,3,4 numaralı parçalarının adınındoğru olarak sıralanışıdır?

A) 1-Kapı kasası,2-Kapı kanadı,3-Cam,4-Pervaz
B) 1-Pervaz,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Kapı kanadı
C) 1-Kapı kanadı,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Pervaz
D) 1-Kapı kasası,2-Pervaz,3-Cam,4-Kapı kanadı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki şekildeki K,L,M,N parçalarının isimleri doğru olarak verilmiştir?

A) K-Kapı kasası, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kontrplak
B) K-Kontrplak, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kapı kasası
C) K-Kapı kasası, L-Kapı kanadı, M-Pervaz, N-Kapı kolu
D) K-Kapı kasası, L-Kontrplak, M-Kapı kolu, N-Pervaz

Soru 20

Yukarıdaki şekilde kapı üst köşesinden ve alt köşesinden içeriye doğru menteşelerin uzaklıklarını gösteren çizim verilmiştir. Bu çizime göre x,y,z ve t uzaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) x=14 cm,y=14 cm,z=19 cm,t=19 cm
B) x=19 cm,y=19 cm,z=14 cm,t=14 cm
C) x=19 cm, y=14 cm, z= 19 cm, t=14 cm
D) x=14 cm, y=19 cm, z= 14 cm, t=19 cm
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...15
15 Sayfada Toplam 290 soru listeleniyor