SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Ürünlerini Makinelerde Birleştirme Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yatay freze makinesinde lamba açarken bıçağın konumu ne olmalıdır?

A) Bıçak iş parçasının üstünde olmalıdır
B) Bıçak iş parçasının ortasında olmalıdır
C) Bıçak iş parçasının altında olmalıdır
D) Bıçak tamamen gizli olmalıdır

Soru 2

Şerit testere makinesinde zıvana keserken stop takozunun görevi nedir?

A) Siperin geri gitmesini önlemek
B) İş parçasının aynı doğrultuda gitmesini sağlamak
C) Zıvananın genişliğini ayarlamak
D) Zıvana boyunu ayarlamak

Soru 3

Freze makinesinde zıvana açmak için hangi bıçaklar kullanılır?

A) Freze kanal bıçağı B) Masif testeresi
C) Yalpalı testere D) Top bıçak

Soru 4

Erkek zıvana kapağını daire testere makinesinde düşürürken testere laması ne kadar yükseltilmelidir?

A) İş parçası kalınlığı kadar
B) Zıvana kalınlığı kadar
C) Zıvana kapak kalınlığı kadar
D) Zıvananın yarısı kadar

Soru 5

Yatay delik makinesinde zıvana deliklerini tararken matkap nasıl hareket ettirilmelidir?

A) Zıvana derinliği kadar taranmalıdır
B) Çok hızlı taranmalıdır
C) Kademe kademe taranmalıdır
D) Taramaya gerek yoktur

Soru 6

Yatay delik makinesinde zıvana açarken ilk olarak nerden başlanmalıdır?

A) Zıvananın ortasından B) Zıvananın başlarından
C) Zıvananın üstünden D) Zıvananın altından

Soru 7

Zıvana açma işlemi aşağıdaki işlemlerden hangisinde kullanılamaz?

A) Kapı seren ve dikme birleştirmelerinde
B) Çerçevelerin köşe birleştirmelerinde
C) Masa ve sandalyelerin ayak kayıt birleştirmelerinde
D) Yonga levhalardan yapılan mobilyalarda

Soru 8

İş parçasının kenarlarına kordon açmada hangi el makinesi kullanılır?

A) Sunta kesme makinesi B) El dekupaj makinesi
C) El freze makinesi D) El Zımpara makinesi

Soru 9

Pah açma işlemi hangi makinede yapılmaz?

A) Yatay delik makinesi B) Planya makinesi
C) Freze makinesi D) Daire testere makinesi

Soru 10

Mobilyaların birleştirme yerlerindeki hataları gizlemek için hangi işlem yaplır?

A) Kordon açma B) Kiniş açma
C) Lamba açma D) Kanal, derz açma

Soru 11

Kiniş açma işlemi iş parçasının hangi yüzeyine veya kenarına yapılır?

A) İş parçasının cumbasına
B) İş parçasının erkek zıvanasına
C) İş parçasının dişi zıvanasına
D) İş parçasının dişli birleştirmesine

Soru 12

Kiniş açma işlemi hangi makinede yapılır?

A) Yatay delik makinesinde B) Freze makinesinde
C) Çoklu delik makinesinde D) Planya makinesinde

Soru 13

Lambalı birleştirme için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Lamba derinliği parça kalınlığının yarısı yapılır
B) Lamba genişliği parça kalınlığının yarısı yapılır
C) Lamba işlemi torna makinesinde açılabilir
D) Lamba işlemi freze makinesinde açılabilir

Soru 14

Lambalı birleştirme aşağıdaki işlemlerin hangisinde kullanılmaz?

A) Sandalye ayakların birleştirme yerlerinde
B) Mobilyaların arkalık yerleştirmesinde
C) Çerçevelerin ayna ve cam yerleştirmelerinde
D) Duvar kaplamalarında
Seçilen
Soru
Sayısı
0