SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Tavan Döşeme Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi ahşap lambri tavan kaplamalarının özelliklerinden biri değildir?

I. Bütün tavan lambri ile kaplanır.
II. Lambri düz kenarlı, lambalı ve kinişli olabilir
III. Masif tahta ve plakalardan hazırlanabilir.
IV. Derin kutular geniş parçalardan hazırlanabilir

A) IB) IIC) IIID) IV

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi asma tavanların bağlantı sistemlerinden biri değildir?

A) Askı çubukları tavandaki halkalara bağlanır
B) İki ayrı çubuk ve mandal yardımıyla tavana bağlanır
C) Tavana köşebent ya da lama yardımıyla bağlanır
D) Tavana kalın ipler yardımıyla bağlanır

Soru 3

Ahşap asma tavan malzemesinin doğrudan tavana tutturulması sisteminde karkasların kesit ölçüleri ve bağlanma aralıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 3x5 cm kesit ölçüsü,60-80 cm aralıklı bağlantı
B) 0,3x0,5 cm kesit ölçüsü, 6-8 cm aralıklı bağlantı
C) 30x30 cm kesit ölçüsü,60-80 cm aralıklı bağlantı
D) 60x80 cm kesit ölçüsü,30 cm aralıklı bağlantı

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bitişik tavan özelliklerinden değildir?

A) Doğrudan tavana tutturulur
B) Ses yalıtımı yapmazlar
C) Alt konstrüksiyonla tavan arasında boşluk olmaz
D) Tavana dübel ve vida ile bağlanır

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi montaj kolaylığı sağlayan alt konstrüksiyon sistemlerinden biri değildir?

A) Düz ve sarkmalı B) Gizli ve görünür taşıyıcılar
C) Kancalı taşıyıcılar D) Esnek taşıyıcılar

Soru 6

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi alçıpan asma tavana ait değildir?

I.Binanın taşıyıcı sistemine etkisi azdır.
II.Ön ve arka yüzündeki karton maket bıçağı ile kesilir.
III.Tesisatları gizleyerek dekoratif alanlar yaratır.
IV.Ek yerlerinde kertme, bindirme, gönyeburun gibi geçmeler kullanılır.

A) IB) IIC) IIID) IV

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tavan kaplama tekniklerinden kutulu tavanlar için doğru değildir?

A) Tavan kaplamasının üzerine geometrik kutu ve çerçeve yapılır
B) Kutuyu andıran bölümler çıta, çerçeve, kalın parçalardan hazırlanabilir
C) Akustik özelliği yoktur
D) Kutular tavana simetrik ya da asimetrik biçimde monte edilebilir

Soru 8

Aşağıdaki bilgilerden hangileri plakalı tavan kaplamalarına ait değildir?

I.Masif yerine ağaç ürünü plakalar kullanılır
II.Plakaların cumbalarına masif çıta yapıştırılır.
III.Kare ya da dikdörtgen şeklinde hazırlanabilirler.
IV.Tavanın tamamı lambri ile kaplanır.

A) IV-II B) III-I
C) II-III D) I-II

Soru 9

Tavan kaplamasıyla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tavanı kaplanmış oda daha alçak bir görünüm kazanır
B) Metal veya plastik ürünleriyle kaplanan tavan sade görünür
C) Büyük salonlarda tavan bitişi ile duvar arasında boşluk bırakılmaz
D) Düzgün yüzeyli ve açık renkli kaplama odayı büyük gösterir

Soru 10

Asma tavan kaplama ölçüleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Tavan kaplanacak yerin boyutları
B) Taban döşemesinde kullanılan malzemeler
C) Tavanda kullanılacak malzemeler
D) Alt konstrüksiyonun ölçü ve biçimi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi alüminyum bağlantılı tavan sistemlerinde uygulanan bağlantı metotlarından biri değildir?

A) Klips-in sistemi B) Plakalı sistem
C) Lay-in sistemi D) Lay-on sistemi

Soru 12

Ahşap bağlantılı tavan sistemlerinde kullanılan asma tavan malzemeleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Ahşap lambriler B) Ahşap lif levhalar
C) Alüminyum levhalar D) Ahşap yonga levhalar

Soru 13

Ahşap asma tavan malzemesinin tavana tespiti için kullanılan ahşap karkasların ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x5 cm kesitinde, 60–80 cm aralıklarla
B) 13x15 cm kesitinde, 70–80 cm aralıklarla
C) 30x50 cm kesitinde, 60–80 cm aralıklarla
D) 3x5 mm kesitinde,60–80 mm aralıklarla

Soru 14

Ahşap tavan yapımında en çok kullanılan ahşap malzeme genişliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40–42 cm B) 30–32 cm
C) 20–22 cm D) 10–12 cm

Soru 15

Ahşap tavan yapılması düşünülen tavan yüzeyinin eni 300 cm boyu ise 400 cm’dir. Bu tavana harcanacak ahşap tavan malzemesi kaç m² olur?

A) 1200 m² B) 120 m²
C) 12 m² D) 1,2 m²
Seçilen
Soru
Sayısı
0