SORU BANKASI Filtrele

Geometrik Çizimler Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Genel metot ile yedigen çizilirken pergel ile 7 eşit parçaya bölünen yardımcı doğrudaki noktalar eksen çizgisine hangi araç ile aktarılır?

A) T cetveliB) PergelC) Gönye
D) YayE) Açıölçer

Soru 2

Çembere bir noktadan değerek geçen doğruya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) ParalelB) TeğetC) Kiriş
D) YayE) Kesişme

Soru 3

Birbirini 90° kesen iki doğrunun oluşturduğu açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dar açıB) Dik açıC) Doğru açı
D) Geniş açıE) Tam açı

Soru 4

Teknik çizimlerde ince noktalı çizgi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A) Ölçü çizgisi B) Tarama
C) Eksen çizgisi D) Görünen kenar
E) Sınır çizgisi

Soru 5

Teknik çizimlerde cisimlerin görünen kenar ve çevrelerinin çiziminde kullanılan çizgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesik çizgi B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın sürekli çizgi D) Bilgi alanı
E) Çizim alanı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi teknik resim çizimlerinde ölçü almada kullanılan araçlardan biri değildir?

A) Ölçü cetveliB) GönyeC) Pistole
D) AçıölçerE) Pergel

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi teknik resmin endüstriye kazandırdığı önemlerden biri değildir?

A) İşin üretiminde gerekli olan zamandan tasarruf sağlar.
B) Yapılacak olan iş ile ilgili anlaşmazlıkları en aza indirir.
C) Daha fazla vergi toplamaya katkı sağlar.
D) Uluslararası alanda teknik elemanların iş üzerinde anlaşmalarını sağlar.
E) Üretim maliyetini en aza düşürür.

Soru 8
Aşağıdakilerde hangisi en büyük resim kağıdını gösterir?
A) A0B) A3C) A5D) A7

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş yönünü belirtir?
A) Sağdan sola doğru B) Soldan sağa doğru
C) Aşağıdan yukarıya doğru D) Yukarıdan aşağıya doğru

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurşun kalemlerin sertlik bakımından gruplarından biri değildir?

A) Orta sertlikteki kalemler
B) Çok sert kalemler
C) Sert kalemler
D) Yumuşak kalemler

Soru 11
Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvel hangisidir?
A) İletki B) Ölçek cetveli
C) Pistole D) Gönye

Soru 12
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu belirlemede etkili bir rol oynar?
A) Resmin büyüklüğü B) Kalemin büyüklüğü
C) Masanın büyüklüğü D) Gönyenin büyüklüğü

Soru 13
Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?
A) Kılavuz çizgilerinde B) Ölçü çizgilerinde
C) Görünen çevrelerde D) Taramalarda

Soru 14
Bir resim kağıdında, çizilmiş olan şeklin, bütün bilgilerinin yazıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resim alanı B) Plan alanı
C) Kenar bilgileri D) Yazı alanı

Soru 15
Dosya payı olarak kağıdın sol tarafında bırakılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir
A) 30 mmB) 20 mmC) 15 mmD) 25 mm

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yazıda kurşun kalemin orta sertlikte kullanılmasının nedenidir?

A) Kağıda zarar verdiği için B) Silindiğinde iz bıraktığı için
C) Kalem ucu az aşındığı için D) Yazıların net olması için

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi eğik yazıların kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) İnşaat ve mimari çizimleri B) Makine çizimleri
C) Elektrik çizimleri D) Motor çizimleri

Soru 18

Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Estetik görünmesi için
B) Rahat okunabilmesi
C) Yazının karmaşık olması için
D) Karakter farklılığı olması için

Soru 19

Aşağıdaki değerlerden hangisi gerçek büyüklük ölçeğini ifade eder?

A) 2/1B) 1/1C) 1/3D) 1/4

Soru 20

Ölçü çizgileri aşağıdaki çizgilerden hangisi ile çizilmelidir?

A) Sürekli kalın çizgi B) Sürekli ince çizgi
C) Kesik çizgi D) Noktalı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 48 soru listeleniyor