SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama İmalatçısı Soruları


Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi kameriyenin elemanlarından değildir?

A) KirişB) SerenC) LataD) Sütun

Soru 42

Kameriyelerde taşıyıcı ayaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıyıcı ayaklar 80 x 80 mm ölçüsünde olabilir
B) Taşıyıcı ayaklar üzerine değişik motif ve tornalama işlemleri yapılabilir
C) Zeminde çürümeyi engellemek için taşıyıcı ayak, bağlantı elemanıyla yerden kaldırılır
D) Taşıyıcı ayaklar yalnızca örtücü boya ile boyanabilir

Soru 43

Kameriyede bulunan kirişlerin görevi nedir?

A) Kirişler çatı yükünü ayaklara verir
B) Kirişler kameriyenin yer ile ilişkisini sağlar
C) Kirişler çatı kaplama malzemesinin bağlantısında kullanılır
D) Kirişler masa tablasının oluşturulmasına yarar

Soru 44

Blon nerede ve niçin kullanılmaktadır?

A) Lataların yan yana eklenmesinde kullanılır
B) Ayakların gönyesinde durması için kullanılır
C) Kirişlerin yan yana bağlantısında kullanılır
D) Ayakların yerden yukarıda olması için kullanılır

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, kameriyelerde kullanılan döşeme parçalarının özelliklerinden değildir?

A) Budaksız ve düzgün elyaflı olmalıdır
B) Kalınlıkları en az 50 mm olmalıdır
C) Desenleri kapanmayacak şekilde boyanmalıdır
D) Emprenye yapılmış tahtalar kullanılmalıdır

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi lata parçalarının montajında kullanılmaz?

A) Yıldız başlı vida B) Galvanizli çivi
C) Düz başlı vida D) Kavela

Soru 47

Kameriye ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayak yerden en az 10 cm yukarıda olacak şekilde bağlanmalıdır
B) Vernikler kameriyeyi yalnızca dış etkilere karşı koruyabilir
C) Kameriye çatı kaplaması olarak değişik ürünler kullanılabilir
D) Kameriye yapımında akasya ağacı kullanılabilir

Soru 48

Kameriyelerde döşeme tahtalarının montajı yapılırken aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) Döşeme tahtaları kısa kenardan başlanarak döşenir
B) Döşeme tahtaları üst kenardan başlanarak döşenir
C) Döşeme tahtaları alt kenardan başlanarak döşenir
D) Döşeme tahtaları uzun kenardan başlanarak döşenir

Soru 49

Camekânlar genellikle açık mekânların görüntüyü engellemeyecek şekilde camlı olarak kapatılmasını sağlayan doğrama elemanlarıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 50

Camekânların kışın kullanımı imkânsızdır.

Doğru      Yanlış

Soru 51

Dış mekân doğraması yapımında kullanılacak ahşap malzemenin havanın bozucu etkilerine dayanıklı olması gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 52

Dış mekan doğramalarında en çok meşe, kayın gibi tanenli ağaçlar tercih edilir.

Doğru      Yanlış

Soru 53

Dış mekan doğramalarında kullanılacak ağacın çürümelere karşı dirençli olması için fırınlanmış ve mümkünse emprenye edilmiş olması gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 54

Camekânın mekâna montajına önce zeminden başlanır.

Doğru      Yanlış

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi bir çatı çeşidi değildir?

A) Sundurma çatı B) Beşik çatı
C) Aktarma çatı D) Kırma çatı

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi çatının görevlerinden değildir?

A) Statik görevi B) Isı yalıtımı
C) Ses yalıtımı D) Gölge yapması

Soru 57

Çatılarda tenekecilik işleri aşağıdaki hangi işleri kapsamaktadır?

A) Örtü altı kaplama işlerinin tümüdür
B) Duvar, baca, dipleri, oluk ve yağmur indirme borularının yapım işlemidir
C) Merteklerin ve kuşakların blonlarla bağlanması
D) Çatılarda parçaların birbirine vida ile tutturulması işidir

Soru 58

Oturtma sistem ahşap çatılarla asma sistem ahşap çatı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oturtma çatılarda merteklerin dizilişi asma çatılardan faklıdır
B) Asma çatılarda dikmeler beton zemin üzerine oturtulur
C) Çatı örtü sistemlerinin farklı olması
D) Bu çatılar üzerine oturtuldukları zemin ve taşıyıcı sistem çeşidine göre farklılaşır

Soru 59

Çatılarda mertekler kaç cm aralıklarla yerleştirilir?

A) 10-20 cm B) 20-30 cm
C) 40-60 cm D) 70-100 cm

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi sundurma çatının diğer çatılardan farkıdır?

A) Yüksek binalarda kullanılır
B) Tek yöne eğimi vardır
C) Mahya aşığı vardır
D) Beşik çatının bir türüdür
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...41
41 Sayfada Toplam 817 soru listeleniyor