SORU BANKASI Filtrele

Beslenme İlkeleri ve Hijyen Soruları


Soru 1

Gıda ürünlerinin güvenilir olduğunu gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Œ B) TSE Belgesi
C) HACCP D) JIT

Soru 2

Yiyecek üretimi ve servisinde çalışan kişilerin portör kontrolü ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?

A) İki yılda bir B) Yılda bir kez
C) 3- 6 ayda bir D) Her ay

Soru 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde personelden yiyeceklere bulaşan hastalık etkenidir?

A) Yiyeceklerin uygun ısıda depolanmaması
B) Yiyecek üretimi ve servis alanlarında yemek yeme
C) Satın alınan yiyeceklerin kalitesinin düşük olması
D) Çalışılan alanlarda evcil hayvan beslenmesi

Soru 4

Ambalajlı yiyecekleri satın alırken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat edersiniz?

A) Marka veya satın alınan yer
B) Ambalajın sağlam ve yırtık olmamasına
C) Ambalajda etiket bilgilerinin açıklayıcı olmasına
D) Ambalajın boyutu ve renklerine

Soru 5

Servis alanında halıların yıkama işlemi ne kadar sıklıkla olmalıdır?

A) On beş günde bir B) Haftada bir
C) Gün aşırı D) Hergün

Soru 6

Gıdalarda bakteri üremesi için uygun ısıaralığıaşağıdakilerden hangisidir?

A) +15 ile +45 derece B) +5 ile +65 derece
C) +10 ile +50 derece D) +15 ile +40 derece

Soru 7

Gıda katkı maddelerinin kullanımında insan sağlığına zarar vermemesi açısından aşağıdakilerden hangisi önem taşır?

A) Rengi B) Kokusu
C) Önerilen tüketim dozu D) Markası

Soru 8

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin yapısında doğal toksin (zehir) bulunmaktadır ?

A) Süt B) Et
C) Çavdar D) Yumurta

Soru 9

Pişirilen besinlerde bakteri üremesini engellemek için yiyeceklerin iç sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır?

A) 60 derece B) 64 derece
C) 70 derece D) 74 derece

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin ürettiği toksinleri içeren besinlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan besin zehirlenmelerindendir?

A) Salmonella B) Stafilokok
C) Streptokok D) Amipli dizanteri

Soru 11

Bakterilerin üreme ve çoğalmasına uygun yüksek riskli yiyeceklerin besin içeriği hangisidir ?

A) Protein B) Karbonhidrat
C) Yağlar D) Vitaminler

Soru 12

Hangisi başka bir organizmaya yerleşip ondan yararlanarak yaşayan diğer bir canlı türüdür?

A) Bakteri B) Küf
C) Parazit D) Maya

Soru 13

Küflerin gelişmesi için en uygun sıcaklık kaç derecededir?

A) 15-20 derece B) 20-25 derece
C) 25-30 derece D) 30-35 derece

Soru 14

İstenmeyen herhangi bir şeyin besinlerle bulaşması ve besin güvenliğini tehdit etmesine ne denir?

A) Kontaminasyon B) Dezenfektasyon
C) Enfeksiyon D) Sterilizazyon

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi indirekt (dolaylı) kontaminasyon kaynaklarındandır?

A) Toz B) Kesme tahtası
C) Haşere D) Atık madde

Soru 16

Aşağıdaki besin zehirlerinden hangisi konservede görülmektedir?

A) Sreptokok B) Stafilakok
C) Botulinum D) Salmonella

Soru 17

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi bakterilerin suyu kullanmasını engellemektedir?

A) TuzB) SirkeC) ŞekerD) Hepsi

Soru 18

Bakterilerin üreme ve çoğalmalarıiçin en uygun pH hangisidir?

A) pH 6,6 B) pH 6,8
C) pH 7,0 D) pH 7,2

Soru 19

Bakterilerin üreme ve çoğalmalarını yavaşlatmalarına neden olan su oranı % kaç olmalıdır?

A) 60 ve altı B) 65-85
C) 95-100 D) Hiçbiri

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir HACCP ilkesi değildir?

A) Tehlike analizi yapılması
B) Kritik kontrol noktalarının bulunması
C) İlk yardım malzemelerinin kontrolü
D) Kritik kontrol noktalarıiçin kritik limitlerin bulunması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...25
25 Sayfada Toplam 482 soru listeleniyor