SORU BANKASI Filtrele

Analitik Test Laboratuvarı / Soruları


Soru 1
.......... karbondioksitin topraktaki bazik maddeler üzerindeki faaliyeti sonucu oluşurlar.


Soru 2

Doğal sularda bulunan OH- , CO3 -2 ve HCO3 - iyonlarını nötralize eden H+ iyonları miktarına ............ denir.


Soru 3

Yüzey sularının alkanitesi başlıca ......... , ........ ve .............. muhtevasından kaynaklanır.


Soru 4

Numuneye fenolftalein indikatörü eklendiğinde renk pembeye dönmez ise ortamda sadece ............ alkanitesi vardır.


Soru 5

Numuneye fenolftalein indikatörü eşliğinde H2SO4 eklendiğinde renk pembeden renksize döndüğünde ortamdaki karbonatların tamamı ...... iyonuna dönüşmüş olur.


Soru 6

Klorür suda ................ ve .............. problemi yaratır.


Soru 7

Sulara klorür veren başlıca tuz .................. dir.


Soru 8

Yağmur sularında ................ klorür vardır.


Soru 9

Evsel atık sularda klorür miktarı günde kişi başına ............... düzeyindedir.


Soru 10

İçme suyunda çok yüksek miktarlarda klorür bulunursa ............... suyunun kirletmesinden şüphelenilir.


Soru 11

Sulardaki sülfatın en önemli kaynağı ............. tir.


Soru 12

Fazla sülfat içeren sular betonda ................... denilen etkiyi meydana getirir.


Soru 13

Fabrika bacalarından atılan SO2 gazı su buharı ile birleşerek ......... şeklinde çökerler.


Soru 14

Sülfatın .............. mı insanlar için müshil etkisi gösterir.


Soru 15

Organik maddeler suya karışır karışmaz ............. hücumuna uğrarlar.


Soru 16

Bakteriler organik maddeleri parçalarken suda çözünmüş ................. tüketirler.


Soru 17

Göl gibi büyük su ekosistemlerinde aşırı miktarda organik madde bulunması sonucunda bakterilerin aşırı beslenerek ölmesi durumuna ................. denir.


Soru 18

Organik maddeler daha çok .................. faaliyetler sonucu sulara karışırlar.

Seçilen
Soru
Sayısı
0