SORU BANKASI Filtrele

Su Analizleri Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Organik maddeler nitrifikasyon, ötrofikasyon ve dip çamuru oluşumu gibi sonuçlar doğurur.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Su yatağına giren organik madde miktarı çok fazla ise mevcut oksijenin tamamını kullanarak ortamı aneorobik hâle getirir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Sülfat derişimi 0,1 mg/l' nin üzerinde ise gravimetrik analiz metodu kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Sülfat tuzları baryum, stronsiyum ve kurşun tuzları hariç suda çözünürler.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Sülfatların müshil etkisi, korozifliği ve taş (kabuk) yapma özellikleri vardır.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Yüksek oranda klorür içeren sular metalik borulara ve yapılara zarar verir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Yüksek miktarda klorür içeren sular tüketmek insan sağlığı açısından zararsızdır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Klorürler doğal sularda bulunmazlar.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Alkalinite hidroksit, hidroksit, karbonat ve bikarbonat iyonlarının asit bağlama gücüdür.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Alkanite atık su takibinde kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Alkanite insan sağlığına zararlıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Organik maddeler daha çok .................. faaliyetler sonucu sulara karışırlar.


Soru 13

Göl gibi büyük su ekosistemlerinde aşırı miktarda organik madde bulunması sonucunda bakterilerin aşırı beslenerek ölmesi durumuna ................. denir.


Soru 14

Bakteriler organik maddeleri parçalarken suda çözünmüş ................. tüketirler.


Soru 15

Organik maddeler suya karışır karışmaz ............. hücumuna uğrarlar.


Soru 16

Sülfatın .............. mı insanlar için müshil etkisi gösterir.


Soru 17

Fabrika bacalarından atılan SO2 gazı su buharı ile birleşerek ......... şeklinde çökerler.


Soru 18

Fazla sülfat içeren sular betonda ................... denilen etkiyi meydana getirir.


Soru 19

Sulardaki sülfatın en önemli kaynağı ............. tir.


Soru 20

İçme suyunda çok yüksek miktarlarda klorür bulunursa ............... suyunun kirletmesinden şüphelenilir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 39 soru listeleniyor