SORU BANKASI Filtrele

Atölye Uygulamaları (tüketici Hizmetleri) Soruları


Soru 81

Satış geliştirmenin amaçlarından biri de markayı tanıtarak marka bağımlılığı oluşturmaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 82

Görsel sunum bir sessiz satış tekniğidir.

Doğru      Yanlış

Soru 83

Müşteriye satın alacağı ürünün faydalarını ve özelliklerini anlatmak, satış elemanı için gereksiz bir işlemdir.

Doğru      Yanlış

Soru 84

Ürünün özellikleri ve faydaları, ürünü satan en önemli unsurlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 85

Sadece masa satın almaya gelen müşteriye, satış elemanının 6 tane de iskemle satması kombine satıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 86

Ucuz fiyat müşterinin hoşlandığı ürünü veya hizmeti belirleyen ve satın almasını sağlayan tek unsurdur.

Doğru      Yanlış

Soru 87

Aynı mağazada sürekli çalışma sonucu mağazada meydana gelen bazı eksikliklerin veya hataların bir süre sonra mağaza personeline normal gibi görünmesine mağaza körlüğü denir.

Doğru      Yanlış

Soru 88

Müşterilerin zorluk çıkarmadan satın almaya karar verdiği durumlarda satışı direkt kapatma tekniği uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 89

Danışmanın görevi, kişinin doğru soruyu sormasına, doğru cevabı bulmasına yardımcı olmak, onun farklı bakış açıları kazanmasını sağlayarak doğru yöne yönelmesini sağlamaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 90

Performans danışmanı ahlaki değerlere sahip, eğitilecek çalışanı ciddiye alan, empatik davranan, başkalarının sorunlarını çözebilmek için dinleme analiz edebilme ve yorumlayabilme yeteneklerini iyi kullanabilen birisi olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 91

Satış elemanı; ürünün müşteriye ve isteklerine ne kadar uygun olduğu konusunda danışmanlık yaparken, müşteriyi doğru bilgilendirmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 92

Danışman, danışanın sorunlarını paylaşmak ve onunla aynı şeyi hissetmek zorundadır

Doğru      Yanlış

Soru 93

Danışmanın, danışanı dinlemeyip, sürekli kendisinin konuşması ve gerektiğinde danışanı yargılaması gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 94

Satış sonrası hizmet, müşteriye bir ek maliyet gerektiriyorsa, örneğin müşterinin servis bakım ve yedek parça için bir ödeme yapması söz konusu ise bu durumun kendisine söylenmesine gerek yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 95

Perakendeci firmanın ürün iadeleri ile ilgili bir prosüdürünün olması gerekmez.

Doğru      Yanlış

Soru 96

Sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkındaki yönetmelik; sanayi mallarının kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 97

Ürünü müşteriye uyarlayabilmek için öncelikle ürün bilgisine sahip olmak gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 98

Ürünün müşteriye ve isteklerine ne kadar uygun olduğu konusunda, müşteriyi doğru bilgilendirmek gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 99

Satış elemanı müşteriye hiçbir şekilde uymayan bir ürünü satmak konusunda, gerekli düzeltmeleri yapacaklarını söyleyerek ısrarlı davranmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 100

Satış elemanının sattığı bir ürünün düzeltilmesi ile ilgili ölçü alırken çok fazla dikkat etmesine gerek yoktur.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 23456
6 Sayfada Toplam 102 soru listeleniyor