SORU BANKASI Filtrele

Animasyonda Dans ve Müzik Aktiviteleri Atölyesi Soruları


Soru 1

Ritm nedir?

A) Olayları düzenli aralıklarla tekrarlamaktır
B) Tartım
C) Dizem
D) Hepsi

Soru 2

Ritm çalışmalarına müzik saati içinde kaç dakika yer ayrılmalıdır?

A) 2-8B) 5-8C) 6-7D) 10

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Müzik dinletme çalışmaları CD veya kase kullanılarakta yapılabilir
B) Canlı müzik kullanılarak yapılan çalışma daha etkilidir
C) Yalnızca müzik saatinde müzik dinletilebilir
D) Müzik dinleme etkinlikleri sırasında çocuklar rahatlar

Soru 4

Yaratıcı dans için kullanılacak müzik nasıl olmalıdır?

A) Çok hızlı ritmli B) Çok yavaş ritmli
C) Sözsüz (enstrümantal) D) Sözlü müzik

Soru 5

7 yaş çocuğunun ses aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalın la-mi B) Kalın la-fa
C) Kalın la-la D) Kalın la,sol

Soru 6

Ritm araçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ezgilidirler 031974
B) Ritm çalışmalarında kullanılırlar
C) Vurmalı çalgılardır
D) Sallyarak ve sürterekte çalınırlar

Soru 7

Marakas yapımında aşağıdakilerden hangisini yapmamak gerekir?

A) Plastik veya mukavva şişe seçmek
B) İçine taş veya boncuk koymak
C) İçine nohut gibi yiyecek maddeleri koymak
D) Süslemede guaj veya yağlı boya kullanmak

Soru 8

Kendine güveni olmayan çocuklarda müzik çalışmalarına hangi ritm aracıyla başlamak daha doğru olur?

A) Marakas B) Zil
C) Tef D) Ritm sopası

Soru 9

Birbirine çakılan dört tahta çıtanın üzerine ıslatılmış derinin gerilmesiyle yapılır.

Yukarda aşağıdakilerden hangisinin yapımı anlatılmaktadır?

A) Marakas B) Ritm sopası
C) Zil D) Tef

Soru 10

30 cm uzunluğunda yuvarlak sopa,zımpara kâğıdı hangi aracın malzemeleridir?

A) Ritm sopası B) Marakas
C) Tef D) Zil

Soru 11

Müzik saatinde etkinlik belirlerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Çocukların gelişim düzeyleri
B) Öğretmenin psikolojik durumu
C) Araç konu
D) Kurumun olanakları

Soru 12

Çocuklar ayda kaç şarkı öğrenmelidir?

A) 2-4B) 4-6C) 6-8D) 10

Soru 13

İlköğretim düzeyindeki çocuklar için müzik etkinliğine ayrılan süre ne kadar olmalıdır?

A) 25 dakika B) 30 dakika
C) 40 dakika D) 60 dakika

Soru 14

Aşağıdaki ensturumanlardan hangisi hem şarkı söyleyip hem de çalmak için uygun değidir?

A) Gitar B) Fülüt
C) Mandolin D) Org

Soru 15

Bir olayın söz,jest ve mimiklerin doğal yeteneklerle birleştirilip canlandırılmasına ne denir?

A) Yaratıcı dans B) Ritm çalışması
C) Dramatizasyon D) Müzikli dramatizasyon

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şarkı öğretimi için söylenemez?

A) Ritmik yapısı basit ve hareketli olmalıdır
B) Şarkıların konusu çocuğun yakın çevresinden olmalıdır
C) Söz ve müziğin birbirine uyumlu olması gerekmez
D) Ses sınırı çocukların ses sınırına uygun olmalıdır

Soru 17

Yaratıcı dans etkinliklerinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Etkinliğe katılmak istemeyenleri zorlamamalıyız
B) Her çocuktan aynı başarıyı beklemeliyiz
C) Temiz, havalandırılmış, rahat çalışılabilecek bir sınıfta etkinlik yapılmalı
D) Çocuklara müzik ve konu hakkında bilgi vermemeliyiz

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Ritm sopası B) Fülüt
C) Tef D) Zil

Soru 19

Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliğine ………………… denir.


Soru 20

Müzik saati içinde ritm çalışmasına …………………… dakika zaman ayrılmalıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 98 soru listeleniyor