SORU BANKASI Filtrele

Aile Kaynakları Soruları


Soru 1
..........., gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir.


Soru 2

Aylık gelirden devamlı giderlerin çıkarılmasından sonra geriye kalan kısmın dörde bölünmesi ile .................. gelir bulunur.


Soru 3
.......... bütçe, haftalık bütçe esaslarının uygulanması ile hazırlanabilir.


Soru 4

Ailenin varsayımlarının sonucunda gerçekleşen gelir ve gider miktarının eşit olduğu bütçe ............ bütçedir.


Soru 5

Gerçekleşen gelir ve gider miktarının eşit olmadığı, gelirin fazla tüketimin az olduğu bütçe ................. bütçedir.


Soru 6

Bütçe aileye geliri planlama, ailenin ekonomik statüsünü belirleme, ailenin gereksinimlerine göre her bölüme dengeli bir ayrım yapma gibi .................. sağlar.


Soru 7

İyi hazırlanmış bir bütçe, ailenin sosyal ve ekonomik .................. artırır.


Soru 8

Ailenin servis ve hizmetlerinin para ile değişimi sonucunda elde edilen ve devamlılığı olan gelirler .............. gelirlerdir.


Soru 9
............... gelirler, süresi ve miktarı belli olmayan gelirlerdir.


Soru 10

Ailenin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerinden ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları harcamalarına ............... denir.


Soru 11

Bütçe hazırlamada gelir ile gider arasında .............. kurmak oldukça önemlidir.


Soru 12

Aile bütçesi, ailenin gelecekteki harcamalarını gösteren bir .................


Soru 13

Ailenin istek ve ihtiyaçlarını saptamak bütçe planlamada ...... ............ olmalıdır.


Soru 14

Planlanan bütçenin gerçeğe yakın olup olmadığı incelendikten sonra ................. konulmalıdır.


Soru 15

Bütçe uygulamaları sonucunda yapılan harcamalar gelirden fazla ise bütçede ............ verilir


Soru 16

Ailelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri ve sınırlı kaynakları ile istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ekonomik planlama ve bütçe yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Aile bütçesi planlamada artırım yapmak esastır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Gelecek endişesi artırım yapmaya etken bir faktör değildir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Aileler artırımlarını değerlendirirken değer kazanmasını ve kendilerine en fazla faydayı sağlamasını hedefler.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Bütçeyi gerektiği şekilde hazırlayabilmek ve ondan beklenilen amacı elde edebilmek için sadece gelir ve giderin saptanması yeterlidir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 65 soru listeleniyor