SORU BANKASI Filtrele

Aile Kaynakları Soruları


Soru 61

Hisse senedi, tahvil ............... araçlarına örnektir.


Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi bütçe sınıflandırmasında dikkate alınmaz?

A) AmaçB) KapsamC) Konu
D) NicelikE) Yaklaşım

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin yararlarından değildir?

A) Ulaşılacak hedefin belirlenmesi
B) Gelirin doğru kullanılması
C) Giderlerde artış sağlanması
D) Farklı stratejilerin geliştirilmesi
E) Sorumluluk duygusunun gelişmesi

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi gelirlerin ve giderlerin takip edilerek kayıt altına alınmasını tanımlar?

A) Bütçe yapma B) Gelir gider analizi
C) Plan yapma D) Tahmini gider
E) Tahmini gelir

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi bütçe uygulama sonuçlarından biridir?

A) DenklikB) GelirC) Gider
D) PlanE) Yatırım

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi artırım değerlendirme yollarından değildir?

A) Banka yatırımı B) Bütçe hazırlama
C) Değerli maden alımı D) Gayrimenkul alımı
E) Sigorta yaptırma

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi bütçe açığını azaltmak için alınabilecek önlemlerden değildir?

A) Borçlanmaktan kaçınmak
B) Tasarrufu artırmak
C) Yatırım yapmak
D) Zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek
E) Bütçe uygulamasına işlerlik kazandırmak

Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklardır?

A) Para, araçlar, zaman ve enerji
B) Kütüphane, konferans, sergi, gösteri
C) Para, zaman ve enerji, bilgi, beceri
D) Para, araç gereç, bilgi

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi paranın tanımıdır?

A) Bir ödeme aracıdır.
B) Toplumların değer ölçüsüdür.
C) Değişim aracıdır.
D) Yukarıdakilerin hepsi

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi zaman ve enerjinin kullanımını etkileyen etmenlerden değildir?

A) Aile bireylerinin yaşları ve sayısı
B) İşlerin kısa sürede bitirilmesi
C) Ailenin geliri
D) Evin fiziksel şartları

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında dikkat edilecek vücut duruşlarından biri değildir?

A) Sürekli ayakta çalışılmalıdır.
B) Çalışma alanının yüksekliği boya uygun olmalıdır.
C) Çok ağır eşyalar parçalara ayrılarak veya itilip çekilerek taşımalıdır.
D) İşi kolaylaştıran araçlardan yararlanılmalıdır.

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlevlerindendir?

A) Kullanıcısından aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilir.
B) Yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilir.
C) Sakladığı bilgilere istendiğinde ulaşılabilir.
D) Yukarıdakilerin hepsi

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev aletlerinin faydalarından biri değildir?

A) Aile yaşamını kolaylaştırır.
B) Zaman ve enerji kaybını önler.
C) Ekonomik değildir.
D) İşin kalitesini artırır.

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Sessiz olmak
B) Kitapları çizmeden, hırpalamadan okumak
C) Okurken bir şeyler yiyip içmek
D) Alınan kitapları zamanında iade etmek

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir?

A) Konferanslara zamanında gitmek
B) Sessiz olmak
C) Konuşmacının sözünü kesmemek
D) Konferansı yarıda terk etmek

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kaynaklardan biri değildir?

A) Televizyon B) Kütüphane
C) Konferans D) Sergi

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi bir gösteri niteliği taşımaz?

A) Opera B) Bale
C) Televizyon programı D) Tiyatro

Soru 78
.....; tüm aile bireylerinin birarada yaşadığı, ortak hedeflerin gerçekleştirildiği ve ihtiyaçların karşılandığı bir yerdir.


Soru 79
.........., toplumun en küçük sosyal birimidir ve bulunduğu toplumun özelliklerini taşır.


Soru 80

Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, .............. ve bakımdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
7 Sayfada Toplam 124 soru listeleniyor