SORU BANKASI Filtrele

Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş Soruları

1.  

Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına ne denir?

A) Çevre B) Çevre bilimi
C) Ekoloji D) Ekolojik denge
2.  

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

A) Çevre kirliliği
B) Çevre bilimi
C) Ekolojik sistem
D) Ekolojik dengenin bozulması
3.  

Temel faaliyet alanı Türkiye’de erozyonla mücadele ve ağaçlandırma olan çevre koruma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) DHKDB) ÇEKÜLC) TÇVD) TEMA
4.  

Doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) DHKDB) TÇVC) ÇEKÜLD) TEMA
5.  

Aşağıdakilerden hangisi çevre hizmeti elemanlarının çalışma ortamlarından değildir?

A) Arıtma Tesisleri B) Okullar
C) Fabrikalar D) Belediyeler
6.  

Bugünkü ve gelecek kuşakların çevreyi koruyarak sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını güvence altına alan politikaların bütününe ne denir?

A) Ekolojik denge
B) Ekoloji
C) Sürdürülebilir kalkınma
D) Çevre bilimi
7.  

Doğal çevre kaynaklarının tüketiminde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) Teknolojik gelişmeler
B) Sanayileşme
C) Modern tarım faaliyetleri
D) Ormanlık alanların artması
8.  

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine etki eden doğal nedenlerdendir?

A) Trafik B) Kentleşme
C) Yanardağ patlaması D) Sanayileşme
9.  

Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine etki eden faktörlerden birisi değildir?

A) Ağaçlandırma
B) Şehirleşme
C) Nüfus artışı
D) Zirai mücadele ilaçları
10.  

Aşağıdakilerden hangisi özel atıklardan değildir?

A) Arıtma çamurları B) Tıbbi atıklar
C) Piller ve aküler D) Evsel atıklar
11.  

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden değildir?

A) Pencere, kapı ve çatıların izolasyonunun sağlanması
B) Doğal gaz kullanımının azaltılması
C) Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması
D) Kalorifer ve doğal gaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılması
12.  

Aşağıdakilerden hangisi 50-60 desibel arası gürültü düzeyini gösterir?

A) Çok sessiz B) Sessiz
C) Orta derecede gürültü D) Gürültülü
13.  

Aşağıdakilerden hangisi gürültüyü azaltmaya yönelik alınacak önlemlerden değildir?

A) Yeni yapılan tüm binalarda ses yalıtımının bulunmaması
B) Gürültüyü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
C) Hava alanlarının ve sanayi bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzağa kurulmasının zorunlu kılınması
D) Halka açık yerlerde ve yerleşim yerlerinde yüksek sesle müzik yayınının yasaklanması
14.  

………………, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

15.  

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ……………………… olarak tanımlanabilir.

16.  

……………… : organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

17.  

Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına …………………… denir.

18.  

Atık su veya gazların kirleticilerden temizlenmesi işlemlerine …………………… denir.

19.  

İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününe ………………………… denir.

20.  

Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye ………………… denir

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 128 soru listeleniyor