SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Malzeme İle Döşeme ve Merdiven Kalıpları Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Dönel merdivenler genel olarak kaç grupta toplanır?

A) 3B) 2C) 4D) 5

Soru 2

Merdivenlerde rıht ve basamak ölçüleri dengelenirken bir adım boyu kaç cm olarak kabul edilir?

A) 55 cmB) 50 cmC) 60 cmD) 63 cm

Soru 3

Dönel merdivenlerde iç kısımlardaki basamak ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?

A) 15 cmB) 20 cmC) 10 cmD) 12 cm

Soru 4

Tam dönel merdivenlerin sağladığı en büyük avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapımı kolaydır B) Dar alanda uygulanır
C) Estetiktir D) Dâhili yapılır

Soru 5

Merdiven genişliğine 500 kişiye kadar her 100 kişi için kaç cm ilave yapılır?

A) 50 cmB) 25 cmC) 40 cmD) 45 cm

Soru 6

Merdivenlerde üzerinde yürünen ve görünmeyen hatta ne denir?

A) Merdiven kolu B) Çıkış yönü
C) Çıkış hattı D) Basamak Sırası

Soru 7

Merdivenlerde kesintisiz olarak devam eden basamaklar dizisine ne ad verilir?

A) Çıkış hattı B) Basamak
C) Çıkış yönü D) Merdiven kolu

Soru 8

Basamaklar arasındaki dik yüzeylere ne isim verilir?

A) Rıht B) Basamak
C) Seren D) Basamak sırası

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi normal eğimli merdivenin açısal değeridir?

A) 19–20B) 22–24C) 20–24D) 20–26

Soru 10

Yapıldıkları yerlere göre merdivenler kaç guruba ayrılır?

A) 3B) 2C) 4D) 6

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi betonarme döşeme kalıbı elemanlarından değildir?

A) Izgara B) Yan kanat
C) Boyunduruk D) Aks kuşağı

Soru 12

Kirişli betonarme döşeme kalıpları hangi amaçla kullanılır?

A) Geniş yüzeylerde yükü paylaşmak için
B) Mantarlı döşemelere ek olarak
C) Bloklu döşemelere destek olarak
D) Konsol döşemelere yan kiriş olarak

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi inşaat kalıpçılığında düz döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Dişli
C) Mantar döşeme D) Konsol

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nervürlü döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Devam eden
C) Bloklu D) Konsol

Soru 15

Tavanın süslü olması istendiği zaman uygulanan betonarme döşeme yöntemi hangisidir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Konsol döşemeler D) Nervürlü

Soru 16

Açıklığı fazla olan döşemelerde kiriş kullanılmadan yükü kolonlara nakletmek için yapılan döşemelere ne ad verilir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Bloklu döşemeler D) Dişli döşemeler

Soru 17

Yapılarda yalnız bir bölüm üzerine yapılan kenarları duvarlar üzerine oturtulan veya gömülen basit döşemelere ne ad verilir?

A) Mantarlı döşemeler B) Konsol döşemeler
C) Serbest oturan D) Kirişli Döşemeler

Soru 18

Betonarme döşemeler üzerine oturtulduğu mesnetlerin kenarlarının oranları bakımından kaç gruba ayrılır?

A) 2B) 4C) 3D) 4
Seçilen
Soru
Sayısı
0