SORU BANKASI Filtrele

El Aletleri / El ve Güç Aletleri Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Tornavida bir başkasına verilirken önce ………………………… kısmı uzatılmalıdır.


Soru 2

Tornavidalar ………………………… ceplerinde taşınmamalıdır.


Soru 3

Küçük boyutlu elektronik cihazların (CDROM, Dijital fotoğraf makinesi vb.) mekanik kısımlarını birbirine tutturabilmek için kullanılan minyatür vidaları sıkmak ya da gevşetmek için ………………………… kullanılır.


Soru 4

………………………… tornavidalarda döndürme işlemi sırasında kuvvet vida kafasına iki noktadan uygulanırken ………………………… tornavidalarda kuvvet, dört noktadan uygulanır.


Soru 5

iki uçlu dijital kontrol kalemlerinde canlı noktaya (gerilim olan nokta, faz) kırmızı renkli uç değdirilirken siyah renkli uç ………………………… bağlantısına değdirilir.


Soru 6

………………………… bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.


Soru 7

Vurularak kuvvet uygulanan yüzeye fiziksel zarar verilmemesi gereken durumlarda (örneğin çizilmemesi gereken ahşap mobilyaların ya da otomobil parçalarının montajında) kullanılan çekiç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lastik çekiç B) Plastik çekiç
C) Tahta çekiç D) Metal çekiç

Soru 8

Metal plakaları el ile kesmeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teneke makası B) Makas
C) Maket bıçağı D) Testere

Soru 9

içerisinde birden fazla bıçağın gizlenebildiği, cepte taşınan, bıçak boyutları 1 cm ile 30 cm arasında değişebilen ve kâğıt kesme, kablo soyma, ağaç yontma gibi birçok amaç için kullanılabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makas B) Çakı
C) Maket Bıçağı D) Nokta

Soru 10

Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğe B) Çekiç
C) Makas D) Testere

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir çekiç türü değildir?

A) Metal çekiç B) Lastik çekiç
C) Plastik çekiç D) Cam çekiç

Soru 12

Tahta ve plastik gibi malzemelerin üzerinde, düzgün kesme işlemleri gerçekleştirebilmek için çizgiler ve işaretler oluşturmaya yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta B) Çizecek (bız)
C) Testere D) Cımbız

Soru 13

Yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kargaburun B) Cımbız
C) Makas D) Çakı

Soru 14

iyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uçlu keski B) Kargaburun
C) Testere D) Pense

Soru 15

Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Testere B) Bıçak
C) Kablo soyma pensi D) Maket bıçağı

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kablo kesmek için kullanılmaz?

A) Pense B) Cımbız
C) Kargaburun D) Yan keski
Seçilen
Soru
Sayısı
0