SORU BANKASI Filtrele

Ailede Kaynaklarını Planlama Modülü Soruları

1.  

Ailedeki birey sayısı ihtiyacı etkileyen faktörlerden biridir.

Doğru      Yanlış
2.  

Lüks sayılabilecek ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlardır.

Doğru      Yanlış
3.  

Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, barınma ve bakımdır.

Doğru      Yanlış
4.  

İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.

Doğru      Yanlış
5.  

Ailenin ihtiyaçları; ailenin yapısına, oturduğu yere, zamana, aile bireylerinin sayısına ve yaşlarına, aile bireylerinin cinsiyetlerine, mevsimlere göre vb. değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış
6.  

Ailenin ihtiyaçları, ailede yokluğu her zaman hissedilen karşılandığı zaman huzur, mutluluk ve sevinç; karşılanmadığı zaman üzüntü ve acı veren duygu şeklinde tanımlanabilir.

Doğru      Yanlış
7.  

İhtiyaçlar kişiden kişiye, zamandan zamana farklılık göstermez.

Doğru      Yanlış
8.  

Aile yapısı, toplum yapısında meydana gelen köklü değişimlere bağlı olarak değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış
9.  

Aile; aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, aralarında kan bağı olan, ortak değerlere sahip, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan bireylerin oluşturduğu toplumun en küçük birimidir.

Doğru      Yanlış
10.  

Ailenin ihtiyaçları toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.

Doğru      Yanlış
11.  

Ailenin bulunduğu çevredeki fiziksel ve sosyal çevre .................. aynakları oluşturur.

12.  

Araçlar kullanıldıkça tükenmezler ancak .................. araçların kullanılmasında yardımcı olan ve kullanıldıkça tükenen maddelerdir.

13.   ............., birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

14.   ..............., haber ve bilgi verme amacı başta olamak üzere eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, izleyicilere sürekli ulaşan bir araçtır.

15.   .............; bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve ustalıkla yapabilmesidir.

16.   ....... ...........; yapılacak işin bölümlere ayrılması ve her bölüm için uygun araçların seçilmesi zaman ve enerjinin ekonomik kullanılmasını sağlar.

17.  

Günlük yapılacak işler belirli bir ......... ve ........... çerçevesinde olmalıdır.

18.   ...........; vücudun iş yapabilme gücüdür.

19.   ...........; geçmişte olan ve devam edecek olayların düşüncelerde yaratıldığı sonu bilinmeyen bir kavramdır.

20.  

Paranın vergi, borç ve cezaların ödenmesi için kullanılması .............. fonksiyonunu açıklar.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor