SORU BANKASI Filtrele

Ailede Kaynaklarını Kullanma Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Ailedeki birey sayısı ihtiyacı etkileyen faktörlerden biridir.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Lüks sayılabilecek ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, barınma ve bakımdır.

Doğru      Yanlış

Soru 4

İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Ailenin ihtiyaçları; ailenin yapısına, oturduğu yere, zamana, aile bireylerinin sayısına ve yaşlarına, aile bireylerinin cinsiyetlerine, mevsimlere göre vb. değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Ailenin ihtiyaçları, ailede yokluğu her zaman hissedilen karşılandığı zaman huzur, mutluluk ve sevinç; karşılanmadığı zaman üzüntü ve acı veren duygu şeklinde tanımlanabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

İhtiyaçlar kişiden kişiye, zamandan zamana farklılık göstermez.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Aile yapısı, toplum yapısında meydana gelen köklü değişimlere bağlı olarak değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Aile; aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, aralarında kan bağı olan, ortak değerlere sahip, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan bireylerin oluşturduğu toplumun en küçük birimidir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Ailenin ihtiyaçları toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Ailenin bulunduğu çevredeki fiziksel ve sosyal çevre .................. aynakları oluşturur.


Soru 12

Araçlar kullanıldıkça tükenmezler ancak .................. araçların kullanılmasında yardımcı olan ve kullanıldıkça tükenen maddelerdir.


Soru 13
............., birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.


Soru 14
..............., haber ve bilgi verme amacı başta olamak üzere eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, izleyicilere sürekli ulaşan bir araçtır.


Soru 15
.............; bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve ustalıkla yapabilmesidir.


Soru 16
....... ...........; yapılacak işin bölümlere ayrılması ve her bölüm için uygun araçların seçilmesi zaman ve enerjinin ekonomik kullanılmasını sağlar.


Soru 17

Günlük yapılacak işler belirli bir ......... ve ........... çerçevesinde olmalıdır.


Soru 18
...........; vücudun iş yapabilme gücüdür.


Soru 19
...........; geçmişte olan ve devam edecek olayların düşüncelerde yaratıldığı sonu bilinmeyen bir kavramdır.


Soru 20

Paranın vergi, borç ve cezaların ödenmesi için kullanılması .............. fonksiyonunu açıklar.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor