SORU BANKASI Filtrele

Bütçe Hazırlama Modülü Soruları

1.  

Açık bütçeyi önlemek için bütçe planının dışında bir harcamadan kaçınılmalıdır.

Doğru      Yanlış
2.  

Bütçede açık vermek kişilerin kendine güvensizliğine, mutsuz olmasına ve aile içi sorunların artmasına neden olur.

Doğru      Yanlış
3.  

Hastalık, ölüm vb. beklenmedik olaylar sebebiyle yapılan harcamalar açık bütçe nedenleri arasında değildir.

Doğru      Yanlış
4.  

Bütçe planında zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek gerekmez.

Doğru      Yanlış
5.  

Aile bütçesinde denklik kavramı, ailenin giderlerini gelire göre düzenleyerek gelir ile tahmini gider arasında denklik (eşitlik) sağlamak demektir.

Doğru      Yanlış
6.  

Bütçeyi gerektiği şekilde hazırlayabilmek ve ondan beklenilen amacı elde edebilmek için sadece gelir ve giderin saptanması yeterlidir.

Doğru      Yanlış
7.  

Aileler artırımlarını değerlendirirken değer kazanmasını ve kendilerine en fazla faydayı sağlamasını hedefler.

Doğru      Yanlış
8.  

Gelecek endişesi artırım yapmaya etken bir faktör değildir.

Doğru      Yanlış
9.  

Aile bütçesi planlamada artırım yapmak esastır.

Doğru      Yanlış
10.  

Ailelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri ve sınırlı kaynakları ile istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ekonomik planlama ve bütçe yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Doğru      Yanlış
11.  

Bütçe uygulamaları sonucunda yapılan harcamalar gelirden fazla ise bütçede ............ verilir

12.  

Planlanan bütçenin gerçeğe yakın olup olmadığı incelendikten sonra ................. konulmalıdır.

13.  

Ailenin istek ve ihtiyaçlarını saptamak bütçe planlamada ...... ............ olmalıdır.

14.  

Aile bütçesi, ailenin gelecekteki harcamalarını gösteren bir .................

15.  

Bütçe hazırlamada gelir ile gider arasında .............. kurmak oldukça önemlidir.

16.  

Ailenin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerinden ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları harcamalarına ............... denir.

17.   ............... gelirler, süresi ve miktarı belli olmayan gelirlerdir.

18.  

Ailenin servis ve hizmetlerinin para ile değişimi sonucunda elde edilen ve devamlılığı olan gelirler .............. gelirlerdir.

19.  

İyi hazırlanmış bir bütçe, ailenin sosyal ve ekonomik .................. artırır.

20.  

Bütçe aileye geliri planlama, ailenin ekonomik statüsünü belirleme, ailenin gereksinimlerine göre her bölüme dengeli bir ayrım yapma gibi .................. sağlar.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 25 soru listeleniyor