SORU BANKASI Filtrele

Acentede Biletleme / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iç hat uçuşlarını ifade etmektedir?

A) CharterB) DomesticC) Home
D) InternationalE) Ressiue

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi biletin iade edilemeyeceğini ifade etmektedir?

A) Non-Changeable B) Non-Endorsable
C) Non-Stop D) Non-Refundable
E) Non-Turn

Soru 3

İki ya da daha fazla ücretin birleştirilmesi ile uygulanan fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Combination Fare B) Domestic Fare
C) Economic Fare D) Double Fare
E) Business Fare

Soru 4

Deniz ürünleri yemeğinin kodlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) CHMLB) DBMLC) GFML
D) SPMLE) SFML

Soru 5

Diyabetik yemeğinin kodlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) CHMLB) DBMLC) MOML
D) SPMLE) VLML

Soru 6

Glütensiz (nişastasız) yemeğin kodlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) GFMLB) KSMLC) MOML
D) VGMLE) VOML

Soru 7

Hangi komisyon türünde operatör acenteye sanal pos cihazını kullandırmaz?

A) Karma Komisyon B) Operatör Komisyonu
C) Net Komisyon D) Acente Komisyonu
E) Peşin Komisyon

Soru 8

Karada veya suda, içerisindeki bina, tesis ve teçhizat dâhil olmak üzere kısmen veya tamamıyla uçağın iniş, kalkış ve yer hareketini yapması için belirlenmiş alanlara ne ad verilir?

A) ApronB) HavalimanıC) Havaalanı
D) KontuarE) Pist

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı terminalinin içerdiği bölümlerden biri değildir?

A) Apron B) Bilet satış gişeleri
C) Biniş kapıları D) Kontuar
E) Duty Free

Soru 10

Türkiye’de havaalanları referans saha uzunlukları ölçü alınarak sınıflandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki havaalanlarından hangisi büyük havaalanı kategorisinde yer almaktadır?

A) Sabiha Gökçen Havaalanı
B) Elazığ Havaalanı
C) İstanbul Hezarfen Havaalanı
D) Sinop Havaalanı
E) Yalova Hava Limanı

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi IATA’nın üyelerine sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Uluslararası tanınma ve lobi faaliyetleri yürütme
B) Önemli sanayi önceliklerini hedefleme
C) Maliyetleri yükseltme
D) İletişim kampanyaları düzenleme
E) Eğitim ve diğer hizmetler sunma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi uçuş esnasında yolcunun yanında bulundurabileceği eşyalardandır?

A) Bisiklet zinciriB) İlaçC) Silah
D) Tırnak makasıE) Bıçak

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fatura hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) Faturalar, alışveriş ile ilgili belgelerdir.
B) Alışveriş çeşitleri olduğu gibi fatura çeşitleri de vardır.
C) Satış işlemlerinde fatura kesmek yasal bir yükümlülüktür.
D) Fatura ticari bir belge değildir.
E) Faturalarda seri ve sıra numarası bulunur.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi satış faturasında olması gereken bilgilerden değildir?

A) Düzenleyenin (satıcının) adı ve varsa ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, iş adresi
B) Müşterinin (alıcının) adı ve unvanı, varsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi
C) Satılan ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
D) “Proforma Fatura” ibaresi
E) Düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası

Soru 15

Ticaret ve Vergi Hukuku’nda yeri olmayan, mali bir değer içermeyen karşılığında mal ya da hizmet verilmeyen fatura aşağıdakilerden hangisidir?

A) İade faturası B) Proforma fatura
C) Satış faturası D) İrsaliye faturası
E) E-Fatura

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi proforma faturada olması gereken bilgilerden değildir?

A) “İrsaliye Fatura” ibaresi
B) Ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
C) Düzenleyenin ve adına düzenlenen kişinin adı, unvanı, adresi
D) Düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası
E) “Proforma Fatura” ibaresi

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi e-fatura hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) E-fatura, klasik faturanın dijital ortamda hazırlanan formatıdır.
B) Kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir.
C) İki e-ticaret mükellefi arasındaki ticari işlemler için kesilir.
D) E-fatura mali bir değer içermez.
E) Kâğıt fatura ile aynı yasal geçerliliğe sahiptir

Soru 18

Eşgüdümlü evrensel zamanı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) UTCB) GMTC) GRSD) PNRE) WTE

Soru 19

Bilet rezervasyon kodunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) UTCB) GMTC) GRSD) PNRE) RZC

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun kısalmasıdır?

A) IATAB) ICAOC) IROE
D) NUCE) THY
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 119 soru listeleniyor