SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarımın oluşturulması, düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çözümlenmesi ve sunulması aşamalarında bilgisayar olanaklarının kullanılmasını ifade eder?

A) AUTOCAD B) CAD
C) CAM D) USB

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde malzeme akışı, üretim makinelerinde işletme planlaması, yönetimi ve kontrolünde bilgisayarların kullanımını ifade eder?

A) AUTOCAD B) CAD
C) CAM D) USB

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu model giydirme sistemleri kullanılarak bilgisayarlı kalıp hazırlama sistemleri ile hazırlanan kalıpların sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Modelin 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilir
B) Modelin kontrolleri yapılabilir ve ürün geliştirilebilir
C) Modelin numune görünümü bilgisayar ortamında elde edilebilir
D) Modelin beden ölçülerine uygun olup olmadığı araştırılır

Soru 4

Bilgisayarlı kalıp hazırlamada kullanılan bilgisayar programlarının güvenliği aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

A) Dongle B) Ethernet
C) Virüs D) Port

Soru 5

Digitizer vasıtasıyla daha önceden hazırlanmış olan kalıpları bilgisayar ortamına aktarmak ve değişiklikler yapmak için aşağıdaki program türlerinden hangisi kullanılır?

A) Pastal Planı Hazırlama Programı
B) Kalıp Hazırlama Programı
C) Sistem Yönetimi Programı
D) Adobe Dreamweaver

Soru 6

Kalıp hazırlama programında hazırlanan kalıpların ve pastal planı hazırlama programında oluşturulan pastalların sipariş adı ve numarasına göre depolandığı program türü hangisidir?

A) Kalıp Hazırlama Programı
B) Pastal Planı Hazırlama Programı
C) Sistem Yönetimi Programı
D) Tasarım ve dizayn programı
Seçilen
Soru
Sayısı
0