SORU BANKASI Filtrele

Algılayıcılar ve Sinyal İşleme / Soruları


Soru 1

Isının birimi aşağıdakilerde hangisidir?

A) KcalB) °CC) °FD) Lümen

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın birimi değildir?

A) KB) °CC) °FD) Joule

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mutlak sıcaklık ölçeğidir?

A) °FB) KC) JouleD) °C

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bimetal termometre çeşidi değildir?

A) Helisel B) Çubuk
C) Termostat D) Cıvalı termometre

Soru 5

Termostatın açma sıcaklığı ile kapama sıcaklığı arasındaki farka ne denir?

A) Histerisiz B) Uzama katsayısı
C) Soğuma zamanı D) Doğrusallık

Soru 6

100 °C kaç Kelvin'dir?

A) 273K B) 373K
C) 373,15K D) -373,15K

Soru 7

100°C kaç Rankin'dir?

A) 672R B) 373,15R
C) -672R D) -373,15R

Soru 8

273, 15K kaç °C'dir?

A) 0 °C B) 120 °C
C) -273,15 °C D) 100 °C

Soru 9

273, 15K kaç °F'dir?

A) -32 °F B) 32 °F
C) -373,15 °F D) 505 °F

Soru 10

68 °F kaç K'dir?

A) 0 K B) -293 K
C) 293 K D) 20 K

Soru 11

Isının metaller üzerindeki fiziksel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genleşme B) Kırılma
C) Kesilme D) Bozulma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ısıyı en iyi iletir?

A) Tahta B) Plastik
C) Metal D) Tuğla

Soru 13

Sıcaklık değişimine bağlı direnç değişimi gösteren ve derece başı 0,385 ohm değişen sensör nedir?

A) NI-100 B) PT-100
C) PT-5000 D) Termostat

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi RTD çeşidi değildir?

A) PT-100 B) NI-100
C) Termostat D) PT-1000

Soru 15

RTD'lerde 150metre uzaklıktan sonra kaç uçlu bağlantı kullanılır?

A) 2 uçlu B) 3 uçlu
C) 4 uçlu D) 5 uçlu

Soru 16

RTD'lerin direnç değişimi ne tür bir devre ile algılanır?

A) Wheatstone köprüsü B) Seri devre
C) Paralel devre D) Yıldız devre

Soru 17

RTD'ler ısı kaynağına nasıl bağlanır?

A) Direk B) Kılıflı
C) Uzaktan D) flanşlı+kılıflı

Soru 18

PT-100 sağlam ise AVO metre hangi değeri göstermez?

A) 0 (kısa devre) B) 100 ohm
C) 120 ohm D) 2000 ohm

Soru 19

Ortam sıcaklığı 22 °C PT-100'ün direnci kaç ohm olur?

A) 108,47 ohm B) Sonsuz
C) 120 ohm D) 15,5 ohm

Soru 20

PT-100 direnci 107,7ohm ise o anki sıcaklık kaç °C'dir?

A) 0 °C B) -100 °C
C) 20 °C D) -20 °C
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor