SORU BANKASI Filtrele

Baklagiller / Soruları


Soru 1

Ülkemizde ticari olarak en fazla üretimi yapılan .............baklagiller; nohut, mercimek, kuru fasulye ve bakladır.


Soru 2

Baklagiller tanelerindeki yüksek ............... ve vitaminler nedeniyle iyi bir insan yiyeceğidir.


Soru 3

Baklagiller köklerinde oluşan ............... içerisinde Rhızobium bakterileri ile oluşturdukları ortak yaşam sayesinde havadaki ......... fiske edebilme özelliğine sahiptirler.


Soru 4

Fasulye özellikle ........... ülkelerde ve ülkemizde geniş şekilde tarımı yapılan tek yıllık bir yemeklik baklagil bitkisidir.


Soru 5

Nohut tek yıllık, ............... bir yemeklik baklagil bitkisidir.


Soru 6

Yağışlı ve sulanan bölgelerde ilk toprak işleme sonbaharda toprağın pullukla ...-.... cm derinden devrilerek işlenmesi ile yapılmaktadır.


Soru 7

Tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli bir miktarda gömülmesine .......... denir.


Soru 8

Bakteri aşılamanın amacı, bitkinin ihtiyacı olan .......elementinin hiçbir ekstra girdiye gerek olmadan temin edilmesidir.


Soru 9

Aşılama kültürü ekilecek baklagil çeşidinde etkin nodülasyon oluşturabilecek ............. ırkı içermelidir.


Soru 10

Aşılanmış tohumlar ile ........ ve ...... elementler içeren gübreler karıştırılmamalıdır.


Soru 11

Bakteri ile aşılanmış tohumlar, bakterilerin canlılıklarını koruyabilmesi için hiçbir surette kireç veya .............. gübrelerle temas etmemelidir.


Soru 12
............. ile birlikte verim ve kalitenin arttığı, toprağın bitki gelişimi için daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.


Soru 13

Fasulye tamamen toprak yüzüne çıkıp ....-.... çift yapraklı olunca ilk çapa yapılır.


Soru 14

Fasulyeden daha iyi verim almak ve bitkinin toprakla daha iyi temasını sağlamak için ............. ................. yapılmalıdır.


Soru 15

Mercimek yetiştiriciliğinde en önemli problem ............. ..... sorunudur.


Soru 16

Bakla özellikle ........ devresinde yabancı otlara karşı oldukça hassastır.


Soru 17

Bakla üretimi için hazırlanmış tavlı topraklara ekilen .......... 10-15 gün içinde çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar.


Soru 18

Kaliteli ve yüksek ............. için hasat, harman ve depolama işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yapılması şarttır.


Soru 19

Fasulye tam olgunlaştığında baklaların büyük çoğunluğu sarardığı ancak tam kurumanın olmadığı devrede ............ edilmelidir.


Soru 20

Nohutta bitkiler hasat ............... geldiğinde (yapraklar kırmızımsı kahverengine döndüğünde) hasadı yapılır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 23 soru listeleniyor