SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tıbbi Cihaz Tasarımı ve Üretimi / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi CAD (Computer Aided Design) kelimesinin Türkçe karşılığıdır?

A) Teknik resim
B) Metin düzenleme
C) Resim düzenleme
D) Bilgisayar destekli çizim ve tasarım
E) Bilgisayar destekli üretim

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında 220 mm uzunluğunda ve yataya 22°’lik bir çizgi çizmek istendiğinde komut satırına yazılmalıdır?

A) 220, 22°B) @220<22°C) 220<22°
D) 220, 20E) @20º<220

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında oluşturulan dosya şablonlarının isminden sonra gelen uzantıdır?

A) dwgB) xlsC) docD) dwtE) dxf

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında ENTER tuşunun işlevini görür?

A) Fare sol tuşB) Space BarC) Alt
D) CtrlE) Alt Gr

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında araç çubuklarının diğer adıdır?

A) ExpressB) DrawingC) Toolbars
D) ExportE) Standard menu

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında yeni bir çizim dosyası açma komutudur?

A) OpenB) UndoC) Close
D) NewE) Save

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında işlemi geri alma komutudur?

A) RedoB) TableC) Undo
D) ClearE) Hatch

Soru 8

CAD programında aşağıdakilerden hangi tuşa basıldığında en son kullanılan komut çalışır?

A) TabB) AltC) Shift
D) EnterE) Ctrl

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi CAD programlarının özelliklerinden biri değildir?

A) İki boyutlu çizimlere derinlik kazandırarak 3 boyutlu hâle getirir.
B) Bilgisayar destekli üretim (CNC) üniteleri ile entegre çalışır.
C) Farklı formatlarda kaydetme imkânı sunar ve çizimler başka programlarda kulla nılabilir.
D) Kâğıt üzerine çizilen projeleri bilgisayar ortamına aktarır.
E) Resimler üzerinde düzeltme ve birleştirme imkânı sunar.

Soru 10

CAD programında aşağıdakilerden hangisi çizim limitlerini belirleme komutudur?

A) ModifyB) DrawC) Limits
D) Save AsE) Save

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında bütün çizim komutlarını barındıran menüdür?

A) ExpressB) DimensionC) Draw
D) InsertE) Modify

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında daha önce kaydedilmiş bir dosyayı farklı bir konumda, farklı bir isimde ya da farklı bir formatta kaydetme komutudur?

A) PrintB) SaveC) New
D) Save AsE) Open

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında tarama yapmak için kullanılan komuttur?

A) HatchB) RegionC) Arc
D) OfsetE) Wiew

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi CAD programında komut giriş yöntemlerinden biri değildir?

A) Komut satırına komutun tam adı yazılır ve ENTER tuşuna basılır.
B) Açılır menüden komut seçilir ve farenin sol tuşu ile bir kez basılır.
C) Araç çubuğunda bulunan komutun simgesine farenin sol tuşu ile basılır.
D) Durum çubuğunda bulunan komutun simgesine farenin sol tuşu ile bir kez basılır.
E) Komut satırına komutun kısa yolu yazılır ve ENTER tuşuna basılır.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi araç çubuklarından birisi değildir?

A) DrawB) WiewC) Home
D) ModifyE) Zoom

Soru 16

CAD programında aşağıdakilerden hangisi arayüzde, çizime yardımcı modların bulunduğu bölümdür?

A) Komut satırı B) Koordinat merkezi
C) Genel menü D) Durum çubuğu
E) Panel
Seçilen
Soru
Sayısı
0