SORU BANKASI Filtrele

Aile Kaynakları Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklardır?

A) Para, araçlar, zaman ve enerji
B) Kütüphane, konferans, sergi, gösteri
C) Para, zaman ve enerji, bilgi, beceri
D) Para, araç gereç, bilgi
2.  

Aşağıdakilerden hangisi paranın tanımıdır?

A) Bir ödeme aracıdır.
B) Toplumların değer ölçüsüdür.
C) Değişim aracıdır.
D) Yukarıdakilerin hepsi
3.  

Aşağıdakilerden hangisi zaman ve enerjinin kullanımını etkileyen etmenlerden değildir?

A) Aile bireylerinin yaşları ve sayısı
B) İşlerin kısa sürede bitirilmesi
C) Ailenin geliri
D) Evin fiziksel şartları
4.  

Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında dikkat edilecek vücut duruşlarından biri değildir?

A) Sürekli ayakta çalışılmalıdır.
B) Çalışma alanının yüksekliği boya uygun olmalıdır.
C) Çok ağır eşyalar parçalara ayrılarak veya itilip çekilerek taşımalıdır.
D) İşi kolaylaştıran araçlardan yararlanılmalıdır.
5.  

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlevlerindendir?

A) Kullanıcısından aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilir.
B) Yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilir.
C) Sakladığı bilgilere istendiğinde ulaşılabilir.
D) Yukarıdakilerin hepsi
6.  

Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev aletlerinin faydalarından biri değildir?

A) Aile yaşamını kolaylaştırır.
B) Zaman ve enerji kaybını önler.
C) Ekonomik değildir.
D) İşin kalitesini artırır.
7.  

Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Sessiz olmak
B) Kitapları çizmeden, hırpalamadan okumak
C) Okurken bir şeyler yiyip içmek
D) Alınan kitapları zamanında iade etmek
8.  

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir?

A) Konferanslara zamanında gitmek
B) Sessiz olmak
C) Konuşmacının sözünü kesmemek
D) Konferansı yarıda terk etmek
9.  

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kaynaklardan biri değildir?

A) Televizyon B) Kütüphane
C) Konferans D) Sergi
10.  

Aşağıdakilerden hangisi bir gösteri niteliği taşımaz?

A) Opera B) Bale
C) Televizyon programı D) Tiyatro
11.  

Ailelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri ve sınırlı kaynakları ile istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ekonomik planlama ve bütçe yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Doğru      Yanlış
12.  

Aile bütçesi planlamada artırım yapmak esastır.

Doğru      Yanlış
13.  

Gelecek endişesi artırım yapmaya etken bir faktör değildir.

Doğru      Yanlış
14.  

Aileler artırımlarını değerlendirirken değer kazanmasını ve kendilerine en fazla faydayı sağlamasını hedefler.

Doğru      Yanlış
15.  

Bütçeyi gerektiği şekilde hazırlayabilmek ve ondan beklenilen amacı elde edebilmek için sadece gelir ve giderin saptanması yeterlidir.

Doğru      Yanlış
16.  

Aile bütçesinde denklik kavramı, ailenin giderlerini gelire göre düzenleyerek gelir ile tahmini gider arasında denklik (eşitlik) sağlamak demektir.

Doğru      Yanlış
17.  

Bütçe planında zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek gerekmez.

Doğru      Yanlış
18.  

Hastalık, ölüm vb. beklenmedik olaylar sebebiyle yapılan harcamalar açık bütçe nedenleri arasında değildir.

Doğru      Yanlış
19.  

Bütçede açık vermek kişilerin kendine güvensizliğine, mutsuz olmasına ve aile içi sorunların artmasına neden olur.

Doğru      Yanlış
20.  

Açık bütçeyi önlemek için bütçe planının dışında bir harcamadan kaçınılmalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 65 soru listeleniyor