SORU BANKASI Filtrele

Aile Kaynakları / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklardır?

A) Para, araçlar, zaman ve enerji
B) Kütüphane, konferans, sergi, gösteri
C) Para, zaman ve enerji, bilgi, beceri
D) Para, araç gereç, bilgi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi paranın tanımıdır?

A) Bir ödeme aracıdır.
B) Toplumların değer ölçüsüdür.
C) Değişim aracıdır.
D) Yukarıdakilerin hepsi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi zaman ve enerjinin kullanımını etkileyen etmenlerden değildir?

A) Aile bireylerinin yaşları ve sayısı
B) İşlerin kısa sürede bitirilmesi
C) Ailenin geliri
D) Evin fiziksel şartları

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında dikkat edilecek vücut duruşlarından biri değildir?

A) Sürekli ayakta çalışılmalıdır.
B) Çalışma alanının yüksekliği boya uygun olmalıdır.
C) Çok ağır eşyalar parçalara ayrılarak veya itilip çekilerek taşımalıdır.
D) İşi kolaylaştıran araçlardan yararlanılmalıdır.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlevlerindendir?

A) Kullanıcısından aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilir.
B) Yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilir.
C) Sakladığı bilgilere istendiğinde ulaşılabilir.
D) Yukarıdakilerin hepsi

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev aletlerinin faydalarından biri değildir?

A) Aile yaşamını kolaylaştırır.
B) Zaman ve enerji kaybını önler.
C) Ekonomik değildir.
D) İşin kalitesini artırır.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Sessiz olmak
B) Kitapları çizmeden, hırpalamadan okumak
C) Okurken bir şeyler yiyip içmek
D) Alınan kitapları zamanında iade etmek

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir?

A) Konferanslara zamanında gitmek
B) Sessiz olmak
C) Konuşmacının sözünü kesmemek
D) Konferansı yarıda terk etmek

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kaynaklardan biri değildir?

A) Televizyon B) Kütüphane
C) Konferans D) Sergi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir gösteri niteliği taşımaz?

A) Opera B) Bale
C) Televizyon programı D) Tiyatro

Soru 11

Ailelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri ve sınırlı kaynakları ile istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ekonomik planlama ve bütçe yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Aile bütçesi planlamada artırım yapmak esastır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Gelecek endişesi artırım yapmaya etken bir faktör değildir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Aileler artırımlarını değerlendirirken değer kazanmasını ve kendilerine en fazla faydayı sağlamasını hedefler.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Bütçeyi gerektiği şekilde hazırlayabilmek ve ondan beklenilen amacı elde edebilmek için sadece gelir ve giderin saptanması yeterlidir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Aile bütçesinde denklik kavramı, ailenin giderlerini gelire göre düzenleyerek gelir ile tahmini gider arasında denklik (eşitlik) sağlamak demektir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Bütçe planında zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek gerekmez.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Hastalık, ölüm vb. beklenmedik olaylar sebebiyle yapılan harcamalar açık bütçe nedenleri arasında değildir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Bütçede açık vermek kişilerin kendine güvensizliğine, mutsuz olmasına ve aile içi sorunların artmasına neden olur.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Açık bütçeyi önlemek için bütçe planının dışında bir harcamadan kaçınılmalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 65 soru listeleniyor